« 2Kor 8:21 2 List do Koryntian 8:22 2Kor 8:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A posłaliśmy znimi brata naszego, którego doznaliśmy w wielu (rzeczach) często pilnego być, a teraz więcej pilniejszego, prze ufność wielką na was.
2.WUJEK.1923A posłaliśmy z nimi i brata naszego, któregośmy wielekroć w wielu rzeczach doświadczyli, że jest pilny, a teraz daleko pilniejszy, dla wielkiej ufności przeciwko wam.
3.RAKOW.NTA posłaliśmy z nim brata naszego któregośmy doświadczyli w wielu rzeczach często, pilnym być, a teraz daleko pilniejszym, dla ufności wielkiej którą ma ku wam.
4.GDAŃSKA.1881A posłaliśmy z nimi brata naszego, któregośmy często doświadczyli, w wielu rzeczach być pilnym, a teraz daleko pilniejszym dla wielkiej dowierności, którą ma przeciwko wam.
5.GDAŃSKA.2017A posłaliśmy z nimi naszego brata, którego pilność wielokrotnie wypróbowaliśmy w wielu sprawach, a który teraz jest o wiele bardziej pilny, ponieważ ma do was wielkie zaufanie.
6.JACZEWSKIRównież, posłaliśmy razem z nim brata naszego, którego gorliwości w wielu okolicznościach doświadczyliśmy. Jest on z wielkiem oddaniem się dla was,
7.SYMONA z nimi posłaliśmy też brata naszego, którego pilności nieraz w wielu rzeczach doświadczyliśmy, a który teraz w swej ku wam ufności stał się jeszcze pilniejszym.
8.MARIAWICIPosłaliśmy też z nimi i naszego brata, którego doświadczyliśmy w wielu rzeczach i często, że jest gorliwy, a teraz jeszcze jest gorliwszy dla wielkiego zaufania, jakie ma u was.
9.DĄBR.WUL.1973Wysłaliśmy też z nimi i brata naszego, którego gorliwości doświadczyliśmy często w wielu rzeczach, a który teraz w wielkiej do was ufności stał się jeszcze gorliwszy.
10.DĄBR.GR.1961Wysłaliśmy też z nimi i brata naszego, którego gorliwości doświadczaliśmy często w wielu rzeczach, a który teraz w wielkiej do was ufności stał się jeszcze gorliwszym.
11.TYSIĄCL.WYD5Posłaliśmy z nim również brata naszego, którego gorliwość mieliśmy sposobność wielokrotnie wypróbować, a który teraz, naprawdę ufając wam, okazał się jeszcze bardziej gorliwy.
12.BRYTYJKAPosłaliśmy też z nimi brata naszego, którego gorliwość wypróbowaliśmy często w wielu sprawach a który teraz jest jeszcze gorliwszy, ponieważ ma wielkie zaufanie do was.
13.POZNAŃSKAWraz z nimi posyłaliśmy naszego brata, którego gorliwość wypróbowaliśmy przy wielu okazjach, a który obecnie wykazuje jeszcze większą gorliwość, wypływającą z zaufania do was.
14.WARSZ.PRASKAPosłaliśmy z nim również brata naszego, którego gorliwość mieliśmy sposobność wielokrotnie wypróbować, a który teraz, naprawdę ufając wam, okazał się jeszcze bardziej gorliwym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc posłaliśmy z nimi naszego brata, którego często wypróbowaliśmy w wielu sprawach, że jest gorliwym; zaś teraz jeszcze gorliwszym z powodu wielkiego zaufania względem was.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPosyłamy też z nimi innego brata, którego rzetelność wypróbowaliśmy wielokrotnie i w różnych sprawach. Teraz natomiast, przez to, że się wiele po was spodziewa, tym rzetelniej chce spełnić swe zadanie.
17.TOR.PRZ.A posłaliśmy z nimi naszego brata, którego wypróbowaliśmy wielokrotnie w wielu sprawach , że jest gorliwy, a który teraz jest o wiele gorliwszym z powodu wielkiego zaufania do was.