« 2Kor 8:3 2 List do Koryntian 8:4 2Kor 8:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zmnogim napominaniem proszący nas (abychmy) łaskę i społeczność służby która na święte przyjęli nasię.
2.WUJEK.1923Z wielkiem napominaniem prosząc nas o łaskę i społeczność posługowania, które dzieje się przeciw świętym.
3.RAKOW.NTZ wielem napominania prosząc nas, abyśmy onę dobroczynność i społeczność posługowania, które było przeciw świętym, przyjęli.
4.GDAŃSKA.1881Z wielką prośbą nas żądając, abyśmy to dobrodziejstwo i spólne udzielenie, którem się usługuje świętym, przyjęli.
5.GDAŃSKA.2017Z wielkim naleganiem prosząc nas, abyśmy przyjęli ten dar i ich udział w służbie na rzecz świętych.
6.JACZEWSKIZ wielką usilnością prosili oni nas,, byśmy ich jałmużnę dla świętych przyjęli.
7.SYMONi usilnemi namowy błagali nas o łaskę i o udział w posłudze czynionej na rzecz świętych.
8.MARIAWICIz wielkiem naleganiem prosząc nas, abyśmy przyjęli dar i to ich uczestnictwo posługi, jakie się dzieje we wspomaganiu świętych.
9.DĄBR.WUL.1973usilnie prosząc o łaskę i uczestnictwo w posłudze na rzecz świętych.
10.DĄBR.GR.1961usilnie prosząc nas o łaskę i uczestnictwo w posłudze na rzecz świętych.
11.TYSIĄCL.WYD5nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych.
12.BRYTYJKAUsilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych,
13.POZNAŃSKAskierowali do nas gorącą prośbę o tę łaskę: o współudział w posłudze na rzecz świętych.
14.WARSZ.PRASKAnalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zwrócili się do nas z wielkim apelem, abyśmy radośnie przyjęli to dobrodziejstwo oraz wspólnotę służby otrzymaną względem świętych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITbardzo przy tym nalegając, prosili nas o łaskę dopuszczenia ich do udziału w posłudze na rzecz świętych.
17.TOR.PRZ.Z wielkim naleganiem prosząc nas, abyśmy przyjęli ten dar i współudział w służbie względem świętych.