« 2Moj 27:6 2 Księga Mojżeszowa 27:7 2Moj 27:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przewleczesz przez kolca, i będą z obu stron ołtarza do noszenia.
2.GDAŃSKA.1881Które drążki przewleczone będą przez kolce; a będą te drążki na obydwu stronach ołtarza, gdy go nosić będą.
3.GDAŃSKA.2017Drążki te będą włożone w pierścienie i będą one na obydwu stronach ołtarza, aby można go było nosić.
4.CYLKOWI wwiedzione będą drążki jej do pierścieni, i będą drążki po obu bokach ofiarnicy, gdy się ją nosić będzie.
5.KRUSZYŃSKIDrążki będą przeciągnięte przez pierścienie i będą owe drążki po obydwóch bokach ołtarza dla jego przenoszenia.
6.MIESESDrążki jego przeprowadzi się przez pierścienie, a mają drążki te znajdować się po obu bokach ołtarza, gdy go będą nosić.
7.TYSIĄCL.WYD5A będzie się wkładało drążki te do pierścieni i będą one po obu bokach ołtarza w czasie przenoszenia go.
8.BRYTYJKADrążki te będzie się wkładało do pierścieni. Drążki te będą po obu bokach ołtarza, gdy się go będzie nosić.
9.POZNAŃSKATe drążki trzeba przeciągnąć przez pierścienie. W ten sposób przy przenoszeniu ołtarza drążki będą się znajdowały po obu jego bokach.
10.WARSZ.PRASKABędzie się je wkładać w specjalne pierścienie. W czasie przenoszenia ołtarza będą się one znajdowały po obydwu jego stronach.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I jej drążki będą wprowadzone do pierścieni. A te drążki będą po obu bokach ofiarnicy, gdy będzie się ją nosić.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDrążki te będą wsuwane w pierścienie po obu stronach ołtarza na czas, gdy będzie przenoszony.