« Psal 33:10 Księga Psalmów 33:11 Psal 33:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(32:11) ale rada boża na wieki będzie, myślenia sierca jego w pokolenie i w pokolenie.
2.PS.PUŁAWSKI(32:11) ale rada boża na wieki stoji i myśli sierca jego od pokolenia w pokolenie.
3.WUJEK.1923A rada Pańska trwa na wieki: myśli serca jego od narodu do narodu.
4.GDAŃSKA.1881Ale rada Pańska trwa na wieki, a myśli serca jego od narodu do narodu.
5.GDAŃSKA.2017Zamiar PANA trwa na wieki, myśli jego serca z pokolenia na pokolenie.
6.PS.BYCZ.1854Ale zamiar Pana, na-wieki przetrwa; a, wynalazki umysłu-Jego, od-rodu do-rodu.
7.GÖTZE.1937Ale postanowienie Pańskie trwa na wieki, u zamysły serca Jego od pokolenia do pokolenia.
8.CYLKOWPostanowienie Boga na wieki się ostoi, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie.
9.KRUSZYŃSKIRada Pańska trwa na wieki, myśli serca Jego na wieki wieczne.
10.ASZKENAZY Postanowienie Jehowy utrzyma się na wieki a zamysły serca Jego po wszystkie pokolenia.
11.SZERUDAPlan Pana trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie.
12.TYSIĄCL.WYD1(32:11) Na wieki trwa zamiar Pana: zamysły Jego serca — poprzez pokolenia.
13.TYSIĄCL.WYD5Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca - z pokolenia na pokolenie.
14.BRYTYJKAPlan Pana trwa na wieki, Zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie.
15.POZNAŃSKAale postanowienia Jahwe trwają na wieki, a zamierzenia Jego serca sięgają najdalszych pokoleń.
16.WARSZ.PRASKATo zaś, co Pan postanowił, trwa na wieczne czasy, z pokolenia na pokolenie – pragnienia Jego serca.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Postanowienie BOGA trwa na wieki, a zamysły Jego serca z pokolenia w pokolenie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTylko plan PANA trwać będzie wiecznie, Zamiary Jego serca przetrwają pokolenia.