« Psal 33:18 Księga Psalmów 33:19 Psal 33:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(32:19) aby wytargł ze śmierci dusze jich i karmił je w głodzie.
2.PS.PUŁAWSKI(32:19) by wytargnął se śmierci dusze jich i karmił je w głod❬zie❭.
3.WUJEK.1923Aby wyrwał od śmierci dusze ich, i żywił je w głodzie.
4.GDAŃSKA.1881Aby wyrwał od śmierci duszę ich, a pożywił ich w głodzie.
5.GDAŃSKA.2017Aby ocalić od śmierci ich duszę i żywić ich w czasie głodu.
6.PS.BYCZ.1854Co-do-uwolnienia, od-śmierci, duszy-ich; i-co-do-wyżywiania-ich, za-głodu.
7.GÖTZE.1937Aby wybawił od śmierci duszę ich i zachował ich przy życiu w czasie klęski głodowej.
8.CYLKOWBy wybawić od śmierci duszę ich, i zachować ich życie podczas głodu.
9.KRUSZYŃSKIaby wyrwał od śmierci duszę ich, i nakarmił ich w głodzie.
10.ASZKENAZY aby ocalić od śmierci ich dusze i aby ich w głodzie utrzymać przy życiu.
11.SZERUDAaby ocalił od śmierci duszę ich i w głodzie zachował ich przy życiu.
12.TYSIĄCL.WYD1(32:19) aby wyrwać ich dusze od śmierci i w czasie głodu ich żywić.
13.TYSIĄCL.WYD5aby ocalić ich życie od śmierci i żywić ich w czasie głodu.
14.BRYTYJKAAby ocalić od śmierci dusze ichI podczas głodu zachować przy życiu.
15.POZNAŃSKAaby wybawił ich od śmierci i by ich utrzymał przy życiu w czas głodu.
16.WARSZ.PRASKAufając, że ocali ich życie i chleba dostarczy w dniach głodu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By wybawił ich duszę od śmierci i zachował ich życie podczas głodu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOn dba o ocalenie ich duszy od śmierci I o zachowanie ich życia w czasie głodu.