« Psal 27:11 Księga Psalmów 27:12 Psal 27:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(26:18) Nie dawaj mie w dusze zamącające mie, bo wstali są przeciwo mnie świadkowie krzywi i sełgała jest lichota sobie.
2.PS.PUŁAWSKI(26:18) Nie dawaj mie miedzy dusze zamącające mie, bo powstali przeciwo mnie świadkowie złośni i sełgała jest złość sobie.
3.WUJEK.1923Nie podawaj mię na dusze trapiących mię; albowiem powstali przeciwko mnie świadkowie fałszywi, i skłamała nieprawość sobie.
4.GDAŃSKA.1881Niepodawajże mię na wolę nieprzyjaciół moich; albowiemci powstali przeciwko mnie świadkowie fałszywi, i ten, który tchnie okrucieństwem.
5.GDAŃSKA.2017Nie wydawaj mnie na pastwę moich nieprzyjaciół, bo powstali przeciwko mnie fałszywi świadkowie i ci, którzy dyszą okrucieństwem.
6.PS.BYCZ.1854Nie oddawaj-mię na-wolą wrogów-mych; bo powstały, przeciw-mnie, świadki fałszywe, i-tchnące krzywdą.
7.GÖTZE.1937Nie wydawaj mnie na pastwę gnębicieli moich; albowiem powstali przeciwko mnie fałszywi świadkowie i ci, co zioną gwałtem.
8.CYLKOWNie wydaj mnie na wolę ciemięzców moich, bo powstawają przeciw mnie świadki fałszywe, i tchnące bezprawiem.
9.KRUSZYŃSKINie oddawaj mnie na wolę nieprzyjaciół moich, ponieważ powstali przeciwko mnie świadkowie przewrotni, i ten, co tchnie okrucieństwem.
10.ASZKENAZY Nie oddawaj mnie na pastwę mych dręczycieli, gdyż powstają przeciwko mnie świadkowie kłamstwa a sieją postrach.
11.SZERUDANie wydaj mnie na pastwę dręczycieli moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą okrucieństwami!
12.TYSIĄCL.WYD1(26:12) Nie wydaj mnie pragnieniu nieprzyjaciół moich, bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem.
13.TYSIĄCL.WYD5Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół, bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem.
14.BRYTYJKANie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, Bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem!
15.POZNAŃSKANie wydawaj mnie na pastwę moich przeciwników, bo powstali przeciwko mnie fałszywi świadkowie, dysząc żądzą gwałtu.
16.WARSZ.PRASKANie wydawaj mnie w ręce nieprzyjaciół moich, bo fałszywie zeznają, źle świadczą o mnie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie wydaj mnie na wolę mych ciemięzców, bo powstają przeciw mnie fałszywi świadkowie i tchną bezprawiem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie wydaj mnie tym ludziom na pożarcie, Bo fałszywi świadkowie już na mnie czyhają, Już chcą zeznawać ludzie skorzy do gwałtu!