« DzA 14:10 Dzieje Apostolskie 14:11 DzA 14:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tłum ujrzawszy co uczynił Paweł podnieśli głos swój (po) Likaońsku, mówiąc: Bogowie podobni ludziom zstąpili k nam.
2.WUJEK.1923(14:10) A rzesze widząc, co uczynił Paweł, podniosły głos swój mówiąc po Likaońsku: Bogowie, stawszy się ludziom podobni, zstąpili do nas.
3.RAKOW.NTA tłumy ujźrzawszy co uczynił Paweł, podnieśli głos swój po Likaońsku mówiąc: Bogowie przypodobawszy się ludziom zstąpili do nas.
4.GDAŃSKA.1881A lud widząc, co Paweł uczynił, podnieśli głos swój, mówiąc po likaońsku: Bogowie stawszy się podobni ludziom, zstąpili do nas.
5.GDAŃSKA.2017A ludzie, widząc, co uczynił Paweł, zaczęli wołać po likaońsku: Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas!
6.JACZEWSKI(14:10) Rzesza ludu widząc ten czyn Pawłowy, poczęła wołać głośno po likaońsku: "To bogowie wczłowieczyli się i do nas zstąpili",
7.SZCZEPAŃSKI(14:10) A rzesze widząc, czego Paweł dokonał, podniosły swój głos i mówiły po lykaońsku: Bogowie upodobnili się ludziom i zstąpili do nas!
8.DĄBR.WUL.1973(14:10) Tłumy tedy widząc, co uczynił Paweł, poczęły wołać po lykaońsku: Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas.
9.TYSIĄCL.WYD5Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku: Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas!
10.BRYTYJKAA gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas.
11.POZNAŃSKATłumy zaś widząc, czego Paweł dokonał, mówiły w swoim likaońskim języku: "Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas",
12.WARSZ.PRASKATłumy zaś, zobaczywszy, co uczynił Paweł, zaczęły wołać po likaońsku: Sami bogowie przybrali ludzkie ciała i zstąpili do nas.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz kiedy tłumy zobaczyły, co uczynił Paweł, podniosły swój głos, mówiąc po likaońsku: Zeszli do nas bogowie i zostali upodobnieni do ludzi.
14.EIB.BIBLIA.2016A kiedy tłumy zobaczyły, czego Paweł dokonał, zaczęły nawoływać po likaońsku: Zstąpili do nas bogowie! Przyjęli postać ludzi!
15.TOR.NOWE.PRZ.A tłumy, widząc, co uczynił Paweł, podniosły swój głos, mówiąc po likaońsku: Bogowie stali się podobni ludziom i zstąpili do nas.