« DzA 14:24 Dzieje Apostolskie 14:25 DzA 14:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A mówiwszy w Perdze słowo pańskie zeszli do Attaliej.
2.WUJEK.1923(14:24) I opowiedziawszy w Pergii słowo Pańskie, poszli do Attalii.
3.RAKOW.NTA mówiwszy w Perdze onę mowę zstąpili do Attaliey.
4.GDAŃSKA.1881I opowiedziawszy słowo Boże w Pergi, poszli do Atalii.
5.GDAŃSKA.2017I opowiedziawszy słowo Boże w Perge, zeszli do Attalii.
6.JACZEWSKI(14:24) i opowiadając czas jakiś słowo Pańskie w mieście Perga, przybyli do Attalii,
7.SZCZEPAŃSKI(14:24) i głosili w Perge słowo Pańskie; potem udali się do Attalii,
8.DĄBR.WUL.1973(14:24) A po głoszeniu słowa Pańskiego w Perge zstąpili na równinę do Attalii,
9.TYSIĄCL.WYD5Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii,
10.BRYTYJKAA gdy opowiedzieli słowo w Perge, zstąpili do Atalii,
11.POZNAŃSKAKiedy skończyli nauczanie w Perge, przybyli do Attalii.
12.WARSZ.PRASKAnauczali przez jakiś czas w Perge, przeszli do Attalii,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A po opowiedzeniu Słowa w Perge, zeszli do Attalii.
14.EIB.BIBLIA.2016A gdy podzielili się Słowem w Perge, zeszli do Attalii,
15.TOR.NOWE.PRZ.A gdy opowiedzieli Słowo w Perge, zeszli do Atalii.