« DzA 14:25 Dzieje Apostolskie 14:26 DzA 14:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A z onąd płynęli do Antyochiej gdzie byli zleceni łasce Bożej na sprawę którą wypełnili.
2.WUJEK.1923(14:25) A ztamtąd płynęli do Antyochii, zkąd byli oddani łasce Bożéj ku sprawie, którą wykonali.
3.RAKOW.NTA z tamtąd odpłynęli do Antyochiey, skąd byli oddani łasce Bożej ku onemu uczynkowi, który wypełnili.
4.GDAŃSKA.1881A stamtąd płynęli do Antyjochyi, skąd byli oddani łasce Bożej ku tej sprawie, którą wykonali.
5.GDAŃSKA.2017Stamtąd popłynęli do Antiochii, gdzie przedtem zostali poruczeni łasce Boga do dzieła, które wykonali.
6.JACZEWSKI(14:25) a ztąd morzem popłynęli do onej Antiochii, do której poprzednio wysłani byli.
7.SZCZEPAŃSKI(14:25) a stamtąd popłynęli do Antyochii, skąd to mocą łaski Bożej przeznaczono ich do dzieła, które byli wykonali.
8.DĄBR.WUL.1973(14:25) skąd popłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą wyznaczeni byli do dzieła, które wykonali.
9.TYSIĄCL.WYD5a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.
10.BRYTYJKAstamtąd zaś odpłynęli do Antiochii, gdzie zostali poruczeni łasce Bożej ku temu dziełu, które wykonali.
11.POZNAŃSKAStamtąd popłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą byli wyznaczeni do dzieła, które właśnie wykonali.
12.WARSZ.PRASKAa stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie właśnie za łaską Bożą zostali powołani [przedtem] do dzieła, które dopiero co wypełnili.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś stamtąd odpłynęli do Antiochii, skąd byli powierzani łasce Boga, względem sprawy, którą spełnili.
14.EIB.BIBLIA.2016stamtąd zaś odpłynęli do Antiochii, gdzie powierzono ich łasce Boga do tego dzieła, które wykonali.
15.TOR.NOWE.PRZ.I stamtąd odpłynęli do Antiochii, gdzie zostali oddani łasce Bożej ku temu dziełu, które wypełnili.