« DzA 14:4 Dzieje Apostolskie 14:5 DzA 14:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy się stało nabieżenie pogan i Judów z przełożonemi ich, aby je zelżyli i ukamionowali,
2.WUJEK.1923A gdy się stało najście poganów i Żydów z książęty ich, aby je spotwarzyli i ukamionowali,
3.RAKOW.NTA gdy się sstało naszcie i Poganów i Żydów z Książęty ich, aby je zelżyli i ukamionowali;
4.GDAŃSKA.1881A gdy się wzburzyli i poganie, i Żydzi z książęty swoimi, aby je zelżyli i ukamionowali:
5.GDAŃSKA.2017Kiedy jednak wszczął się rozruch zarówno wśród pogan, jak i Żydów wraz z przełożonymi, i chcieli ich znieważyć, i ukamienować;
6.JACZEWSKIGdy zaś poganie łącznie z Żydami i starszyzną poczęli zbytnie naciskać na Apostołów, i kamienować ich nawet usiłowali;
7.SZCZEPAŃSKIGdy jednak ze strony pogan i Żydów wraz z ich przełożonymi przyszło do zmowy by ich zelżyć i ukamienować,
8.DĄBR.WUL.1973Gdy jednak i poganie, i Żydzi ze swymi przełożonymi zrobili na nich najście, aby ich zelżyć i ukamienować,
9.TYSIĄCL.WYD5Gdy jednak dowiedzieli się, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować,
10.BRYTYJKAKiedy jednak wszczął się rozruch wśród pogan i Żydów wraz z ich przełożonymi i chciano ich znieważyć i kamienować,
11.POZNAŃSKAGdy się dowiedzieli, że rozjątrzeni poganie i Żydzi ze swymi przełożonymi chcieli ich znieważyć i ukamienować,
12.WARSZ.PRASKAKiedy jednak ci dowiedzieli się, że ostatecznie zarówno poganie, jak Żydzi razem ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć czynnie, a potem ukamienować,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem powstało poruszenie pogan i Żydów, razem z ich władcami, by ich zelżyć oraz ukamienować,
14.EIB.BIBLIA.2016Gdy jednak poganie oraz Żydzi wraz ze swoimi przełożonymi zaczęli przygotowywać na nich napad, chcąc ich znieważyć i ukamienować,
15.TOR.NOWE.PRZ.Gdy więc nastał tumult, poganie i Żydzi ze swoimi przełożonymi chcieli ich znieważyć i ukamienować,