« DzA 6:12 Dzieje Apostolskie 6:13 DzA 6:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Postawili też świadki kłamliwe, mówiące: Człowiek ten nie przestawa rzeczy bluźnierskich mówić, przeciw temu miejscu świętemu, i (przeciw) zakonu.
2.WUJEK.1923I postawili fałszywe świadki, którzy mówili. Ten człowiek nie przestawa mówić słów przeciw miejscu świętemu i zakonowi.
3.RAKOW.NTPostawili też świadki fałszywe mówiące: Ten człowiek nie przestawa słów bluźnierskich mówić przeciw miejscu świętemu temu i zakonowi.
4.GDAŃSKA.1881I stawili fałszywych świadków, którzy rzekli: Ten człowiek nie przestaje mówić słów bluźnierczych przeciwko temu świętemu miejscu i zakonowi.
5.GDAŃSKA.2017I podstawili fałszywych świadków, którzy zeznali: Ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu.
6.JACZEWSKIłącznie z fałszywymi świadkami, którym kazano mówić, że nie przestaje on nastawać na miejsce święte i na zakon.
7.SZCZEPAŃSKII postawili fałszywych świadków, którzy mówili: Człowiek ten nie przestaje gardłować przeciw temu świętemu miejscu i przeciw zakonowi;
8.MARIAWICII postawili fałszywych świadków, którzy mówili: Ten człowiek nie przestaje mówić słów bluźnierczych przeciwko temu miejscu świętemu i przeciwko Zakonowi.
9.DĄBR.WUL.1973Postawili też fałszywych świadków, którzy mówili: Ten człowiek nie przestaje mówić rzeczy przeciw miejscu świętemu i Prawu.
10.DĄBR.GR.1961Postawili też fałszywych świadków, którzy mówili: Ten człowiek nie przestaje mówić przeciw temu miejscu świętemu i Prawu.
11.TYSIĄCL.WYD5Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu.
12.BRYTYJKAPodstawili też fałszywych świadków, którzy mówili: Ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi;
13.POZNAŃSKAa potem postawili fałszywych świadków, którzy oświadczyli: "Człowiek ten nie przestaje bluźnić przeciwko miejscu świętemu i Prawu.
14.WARSZ.PRASKATam zaś znów podstawili fałszywych świadków, którzy zeznali: Ten człowiek ciągle występuje przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I postawili fałszywych świadków, co twierdzili: Ten człowiek nie powstrzymuje się, mówiąc bluźniercze słowa przeciw temu świętemu miejscu oraz Prawu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTam również podstawili fałszywych świadków. Utrzymywali oni: Ten człowiek bez przerwy wypowiada się przeciwko temu świętemu miejscu oraz przeciwko Prawu.
17.TOR.PRZ.2023I postawili też fałszywych świadków, mówiących: Ten człowiek nie przestaje wypowiadać bluźnierstw, mówiąc przeciwko temu świętemu miejscu i Prawu.