« DzA 6:4 Dzieje Apostolskie 6:5 DzA 6:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I spodobała się (ta) rzecz przedewszem mnóstwem, i wybrali Stefana, męża pełnego wiary i ducha świętego, i Filipa, Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmenę, i [M]ikołaja nowo nawróconego Antyochinczyka.
2.WUJEK.1923I podobała się mowa przed wszystką gromadą. I obrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Ś., i Philipa i Prochora i Nikanora i Tymona i Parmena i Mikołaja, nowożydowina Antyocheńczyka.
3.RAKOW.NTI podobała się ona mowa przed onym wszytkim mnóstwem; I obrali Stefana, męża pełnego wiary i ducha świętego, i Filipa, i Prochora, i Nykanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaia, przychodnia do wiary Antyocheńczyka.
4.GDAŃSKA.1881I podobała się ta rzecz onemu wszystkiemu mnóstwu. I obrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, nowonawróconego Antyjocheńczyka.
5.GDAŃSKA.2017I spodobało się to całej gromadzie zebranych. Wybrali więc Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.
6.JACZEWSKISpodobało się to wszystkim i wybrano Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja prozelitę z Antyochii.
7.SZCZEPAŃSKII podobała się ta mowa całemu ludowi. Wybrali tedy Szczepana, męża pełnego Ducha Świętego i wiary, i Filipa i Prochora, i Nikanora i Tymona i Parmenę i Mikołaja, nowonawróconego z Antyochii.
8.MARIAWICII podobała się ta mowa całemu zgromadzeniu. Tedy obrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena i Mikołaja, nowonawróconego Antyocheńczyka.
9.DĄBR.WUL.1973I podobała się mowa całemu zgromadzeniu. I wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.
10.DĄBR.GR.1961I podobała się ta mowa całemu zgromadzeniu. I wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja prozelitę z Antiochii.
11.TYSIĄCL.WYD5Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.
12.BRYTYJKAI podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii;
13.POZNAŃSKASłowa te spodobały się całej gminie. Wybrano Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.
14.WARSZ.PRASKATrafiło to do przekonania wszystkim zgromadzonym. Wybrali więc Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc spodobała się ta mowa wobec całego mnóstwa uczniów oraz wybrali sobie: Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, nowonawróconego Antiocheńczyka,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRada ta spodobała się całemu zgromadzeniu. Wybrali zatem Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochorosa, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.
17.TOR.PRZ.2023I spodobała się ta myśl całej tej rzeszy. I wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.