« 1Kor 7:40 1 List do Koryntian 8:1 1Kor 8:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574O Bałwańskiej lepak rzezi, wiem że wszytcy wiadomość mamy. Wiadomość nadyma, lecz miłość buduje.
2.WUJEK.1923A o tem, co się bałwanom ofiaruje, wiemy, iż wszyscy umiejętność mamy. Umiejętność nadyma, a miłość buduje.
3.RAKOW.NTA o rzeczach bałwanom ofiarowanych, wiemy, iż wszyscy umiejętność mamy. Umiejętność nadyma, a miłość buduje.
4.GDAŃSKA.1881A o rzeczach, które bałwanom ofiarowane bywają, wiemy, iż wszyscy umiejętność mamy. Umiejętność nadyma, ale miłość buduje.
5.GDAŃSKA.2017Co do ofiar składanych bożkom, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę. Wiedza wbija w pychę, lecz miłość buduje.
6.JACZEWSKICo sądzić o mięsie poświęconem bałwanom wiemy wszyscy, którzy mamy naukę. Przedewszystkiem przecież trzeba wiedzieć, że nauka sama prowadzi do pychy, a miłość tylko jest zbudowaniem dla drugich.
7.SYMONA o tem, co się ofiaruje bałwanom, wiemy, co trzymać mamy my wszyscy, którym nie brak nauki. Ale nauka nadyma, a miłość buduje:
8.MARIAWICIA o tych rzeczach, które bałwanom ofiarowują, wiemy, że wszyscy umiejętność mamy. Umiejętność nadyma, a miłość buduje.
9.DĄBR.WUL.1973A co do rzeczy składanych w ofierze bożkom pogańskim wiemy, że mamy wszyscy należytą wiedzę. Ale wiedza nadyma, a miłość buduje.
10.DĄBR.GR.1961A co do rzeczy składanych w ofierze bożkom pogańskim wiemy wszyscy, co o tym sądzić należy. Ale wiedza nadyma, a miłość buduje.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli chodzi o pokarmy składane bożkom w ofierze, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę. Lecz wiedza unosi pychą, miłość zaś buduje.
12.BRYTYJKAA co do mięsa, składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje.
13.POZNAŃSKAZ kolei sprawa ofiar składanych bożkom. Wiadomo, że wszyscy mamy o tym należytą wiedzę. Wiedza jednak nadyma pychą, miłość natomiast buduje.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli chodzi o pokarmy składane bożkom w ofierze, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę. Lecz wiedza unosi pychą, miłość zaś buduje.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś o rzeczach ofiarowanych wizerunkom wiemy, że wszyscy mamy wyższe poznanie. Wyższe poznanie nadyma próżnością, a miłość buduje.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do ofiar składanych bóstwom pogańskim, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie jednak nadyma, miłość - buduje.
17.TOR.PRZ.Co do ofiar składanych bożkom, wiemy, że wszyscy mamy poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje.