« 1Kor 8:9 1 List do Koryntian 8:10 1Kor 8:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli kto widzi cię mającego znajomość, wbałwańnicy siedzącego, a za się sumnienie onego, będącego niemocnem nie zbuduje ku jedzeniu bałwańskich rzezi?
2.WUJEK.1923Albowiem jeźliby kto ujrzał tego, który ma wiadomość, w bałwochwalnicy u stołu siedzącego: izali sumnienie jego, będąc mdłe, nie weźmie pochopu do jedzenia rzeczy bałwanom ofiarowanych?
3.RAKOW.NTAbowiem jeśliby kto ujźrzał ciebie, który masz umiejętność, w bałwochwalni siedzącego, azaż sumnienie onego który niemocny jest nie będzie zbudowane ku jedzeniu rzeczy bałwanom ofiarowanych?
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jeźliby kto ujrzał cię, który masz umiejętność, w bałwochwalni siedzącego, azaż sumienie onego, który jest mdły, nie będzie pobudzone ku jedzeniu rzeczy bałwanom ofiarowanych?
5.GDAŃSKA.2017Gdyby bowiem ktoś zobaczył ciebie, który masz wiedzę, siedzącego za stołem w świątyni bożka, to czy sumienie tego, kto jest słaby, nie skłoni go do jedzenia pokarmów ofiarowanych bożkom?
6.JACZEWSKIGdy prostaczek dostrzeże, że ten, kogo on uważa za uczonego, pożywa potrawę bałwanom poświęconą: - to czyż się on tem zbuduje i czy odważy się na jedzenie tejże potrawy?
7.SYMONBo jeśliby kto ujrzał uczonego, zasiadającego u stołu w bożnicy, to czyż sumienie jego, będąc słabem, nie weźmie stąd pochopu do pożywania rzeczy ofiarowanych bałwanom?
8.MARIAWICIBo jeśliby kto widział tego, który ma umiejętność, siedzącego przy rzeczy ofiarowanej bałwanom, to izali sumienie jego, będąc słabe, nie usposobi się ku temu, aby także jadł rzeczy ofiarowane bałwanom?
9.DĄBR.WUL.1973Bo jeśliby kto ujrzał należycie oświeconego zasiadającego u stołu w świątyni pogańskiej, czy słaba jego świadomość nie skłoni go do pożywania pokarmów bożkom ofiarowanych?
10.DĄBR.GR.1961Bo gdyby kto ujrzał ciebie należycie oświeconego, zasiadającego u stołu w świątyni pogańskiej, czy świadomość jego, który jest słaby, nie skłoni go do pożywania pokarmów bożkom ofiarowanych?
11.TYSIĄCL.WYD5Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czy to nie skłoni również kogoś o słabszym sumieniu do spożywania z ofiar składanych bożkom?
12.BRYTYJKAAlbowiem jeśliby kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom?
13.POZNAŃSKAGdyby bowiem ktoś o błędnym sumieniu zobaczył ciebie, który uchodzisz za posiadającego odpowiednią wiedzę, jak zasiadasz do stołu w świątyni pogańskiej, czy nie skłoniłoby to jego do spożywania pokarmów pochodzących z ofiar składanych bożkom?
14.WARSZ.PRASKAGdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czyżby to nie skłoniło również kogoś słabego w sumieniu do spożywania z ofiar składanych bożkom?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jeśli ktoś by cię ujrzał a masz wyższe poznanie gdy zajmujesz miejsce przy stole w świątyni bałwana, czyż sumienie tego, który jest słabym, nie nabierze śmiałości do jedzenia potraw ofiarowanych wizerunkom?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jeśli ktoś zobaczyłby ciebie, człowieka z właściwym poznaniem, przy stole w świątyni pogańskiej, to czy jego sumienie, jako osoby słabej, nie pobudziłoby go do spożycia ofiary?
17.TOR.PRZ.Jeśli bowiem ktoś ujrzałby ciebie, który masz poznanie, spoczywającego przy posiłku w świątyni bożka, to czy słabe sumienie jego nie będzie pobudzone do jedzenia pokarmów ofiarowanych bożkom?