« 1Kor 8:11 1 List do Koryntian 8:12 1Kor 8:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz tak grzesząc przeciw braciej i obrażając ich niemocne sumnienie, przeciw Christusowi grzeszycie.
2.WUJEK.1923A grzesząc tak przeciw braciéj, i zraniając mdłe ich sumnienie, przeciw Chrystusowi grzeszycie.
3.RAKOW.NTA tak grzesząc przeciw braciej, i bijąc ich sumnienie mdłe, przeciw Christusowi grzeszycie.
4.GDAŃSKA.1881A grzesząc tak przeciwko braciom i mdłe ich sumienie obrażając, grzeszycie przeciwko Chrystusowi.
5.GDAŃSKA.2017Grzesząc tak przeciwko braciom i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi.
6.JACZEWSKIDając tym sposobem zgorszenie braciom, i niepokojąc ich słabe sumienia, tem samem prawo Chrystusowe przestępujecie.
7.SYMONA gdy tak przeciw braciom grzeszycie, raniąc słabe ich sumienie, przeciw Chrystusowi grzeszycie.
8.MARIAWICIA grzesząc tak przeciwko braciom i obrażając słabe ich sumienie, przeciwko Chrystusowi grzeszycie.
9.DĄBR.WUL.1973A tak grzesząc przeciw braciom i raniąc słabe ich sumienie grzeszycie przeciw Chrystusowi.
10.DĄBR.GR.1961A tak grzesząc przeciw braciom i raniąc słabe ich sumienie, grzeszycie przeciw Chrystusowi.
11.TYSIĄCL.WYD5W ten sposób, grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko [samemu] Chrystusowi.
12.BRYTYJKAA tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi.
13.POZNAŃSKAW ten sposób grzesząc przeciw braciom i raniąc ich błędne sumienie, grzeszycie przeciw Chrystusowi.
14.WARSZ.PRASKAW ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I tak, stając się winnym względem braci oraz raniąc ich chore sumienie, stajecie się winni względem Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób, grzesząc względem braci, raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciw Chrystusowi.
17.TOR.PRZ.A tak, grzesząc wobec braci i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie wobec Chrystusa.