« 1Kor 8:1 1 List do Koryntian 8:2 1Kor 8:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli się zda komu że co wie, nie już wszytko zna, jakoby trzeba znać.
2.WUJEK.1923A jeźli kto mniema, żeby co umiał, jeszcze nie wie, jako mu umieć potrzeba.
3.RAKOW.NTA jeśli kto mniema żeby umiał co, jeszcze nic niewie jako potrzeba wiedzieć.
4.GDAŃSKA.1881A jeźli kto mniema, żeby co umiał, jeszcze nic nie umie, tak jakoby miał umieć;
5.GDAŃSKA.2017A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy.
6.JACZEWSKIKto się podnosi w pychę z tego, że coś wie: ten jeszcze nie wszedł na drogę, która do mądrości prowadzi.
7.SYMONjeśli kto mniema, że umie co, ten jeszcze nie wie, jako ma umieć.
8.MARIAWICIA jeśli kto mniema, że co umie, ten jeszcze nie poznał, jako mu umieć potrzeba;
9.DĄBR.WUL.1973I jeśliby kto mniemał, że wie cokolwiek, jeszcze nie wie, jako mu wiedzieć należy.
10.DĄBR.GR.1961I jeśliby kto mniemał, że wie cokolwiek, jeszcze nie wie, jak mu wiedzieć należy.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy.
12.BRYTYJKAJeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać;
13.POZNAŃSKAJeżeli komuś wydaje się nawet, że coś wie, to nie pojął on jeszcze, w jaki sposób należy z tej wiedzy korzystać.
14.WARSZ.PRASKAGdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jeśli ktoś uważa, że coś wie jeszcze nic nie wie, jak należy wiedzieć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto uważa, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać.
17.TOR.PRZ.2023A jeśli ktoś mniema, że coś zna, niczego jeszcze nie zna tak, jak należało poznać;