« 1Kor 8:2 1 List do Koryntian 8:3 1Kor 8:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz jeśli kto miłuje Boga, ten nauczon od niego.
2.WUJEK.1923Lecz jeźli kto miłuje Boga, ten poznan jest od niego.
3.RAKOW.NTLecz jeśli kto miłuje Boga, ten poznan jest od niego.
4.GDAŃSKA.1881Lecz jeźli kto miłuje Boga, ten jest wyuczony od niego.
5.GDAŃSKA.2017Lecz jeśli ktoś miłuje Boga, ten jest poznany przez niego.
6.JACZEWSKIKto Boga miłuje, tego i Bóg umiłował.
7.SYMONKto miłuje Boga, tego Bóg zna za swego.
8.MARIAWICIale jeśli kto miłuje Boga, ten jest poznany od Niego.
9.DĄBR.WUL.1973Ale jeśli kto miłuje Boga, tego Bóg uznaje za swego.
10.DĄBR.GR.1961Ale jeżeli kto miłuje Boga, tego Bóg uznaje za swego.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga.
12.BRYTYJKALecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg.
13.POZNAŃSKAA jeżeli ktoś kocha Boga, tego Bóg uznaje za swego.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli zaś ktoś kocha Boga, to jest również uznany przez Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli ktoś miłuje Boga, ten jest od Niego przekonany.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto natomiast kocha Boga, ten jest człowiekiem, którego On rozpoznaje.
17.TOR.PRZ.Lecz jeśli ktoś miłuje Boga, ten też jest przez Niego poznany.