« 1Kor 8:3 1 List do Koryntian 8:4 1Kor 8:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574O jedle przeto bałwańskiej rzezi wiemy że bałwan nic (jest) na świecie, i (to) że niemasz Boga drugiego, tylko jeden.
2.WUJEK.1923A o pokarmiech, które bałwanom ofiarują, wiemy, iż bałwan nic nie jest na świecie, a iż żaden Bóg nie jest jedno jeden.
3.RAKOW.NTO jedzeniu tedy rzeczy bałwanom ofiarowanych, wiemy iż nic nie jest bałwan na świecie, a iż żaden Bóg inszy nie jest, jedno jeden.
4.GDAŃSKA.1881A przetoż o pokarmach, które bywają bałwanom ofiarowane, wiemy, iż bałwan na świecie nic nie jest, a iż nie masz żadnego inszego Boga, tylko jeden.
5.GDAŃSKA.2017A więc co do spożywania pokarmów ofiarowanych bożkom, wiemy, że bożek na świecie jest niczym i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego.
6.JACZEWSKIWracając się do potraw bałwanom poświęconych, - powiadam wam, iż poświęcenie to nic nie znaczy, bo bałwan jest niczem i że jeden jest tylko Bóg.
7.SYMONCo do pokarmów tedy, które się ofiarują bałwanom, wiemy, że bałwan niczem jest w świecie i że niemasz Boga, krom jednego.
8.MARIAWICIA o pokarmach, które bałwanom bywają ofiarowane, wiemy, że bałwan nic nie jest na świecie i że niema żadnego innego Boga, jedno jest jeden.
9.DĄBR.WUL.1973Co się tyczy zatem pokarmów ofiarowanych bożkom pogańskim, wiemy, że nie ma na świecie żadnego bożka, a istnieje tylko jeden Bóg.
10.DĄBR.GR.1961Co się tyczy zatem pokarmów ofiarowanych bożkom pogańskim, wiemy, że nie ma na świecie żadnego bożka, a istnieje tylko jeden Bóg.
11.TYSIĄCL.WYD5Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były złożone bożkom na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego.
12.BRYTYJKACo więc dotyczy spożywania mięsa, składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego boga, oprócz Jednego.
13.POZNAŃSKAW wypadku więc pokarmów pochodzących z ofiar składanych bożkom wiemy, że nie ma na świecie żadnego bożka i żadnego bóstwa. Jest tylko jeden Bóg.
14.WARSZ.PRASKAZatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były złożone bożkom na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga prócz Boga jedynego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem odnośnie pokarmów ofiarowanych wizerunkom wiemy, że wizerunek na świecie jest niczym i że nikt nie jest Bogiem, tylko Jeden.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli więc chodzi o pokarmy, które złożono w ofierze, wiemy, że - poza Jednym - nie ma we wszechświecie żadnego bóstwa ani żadnego boga.
17.TOR.PRZ.Co do pokarmów ofiarowanych bożkom, wiemy, że bożek na świecie jest niczym, ani nie ma żadnego innego boga, z wyjątkiem Jednego.