« 1Kor 8:5 1 List do Koryntian 8:6 1Kor 8:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale u nas jeden jest Bóg ociec, zktórego wszytko, i my wniem; i jeden Pan, Jesus Christus, prze którego wszytko i my przeń.
2.WUJEK.1923Wszakże nam jeden Bóg Ojciec, z którego wszystko, a my do niego, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przezeń.
3.RAKOW.NTAle u nas jeden jest Bóg on Ociec, z którego one wszytkie rzeczy, a my ku niemu; i jeden pan Jezus Christus, przez którego one wszytkie rzeczy, a my przezeń.
4.GDAŃSKA.1881Ale my mamy jednego Boga Ojca, z którego wszystko, a my w nim; i jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko, a my przezeń.
5.GDAŃSKA.2017To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.
6.JACZEWSKImy przecież uznajemy jednego tylko Boga, Ojca i Stworzyciela wszystkiego świata i nas; uznajemy też jedynego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko stworzonem zostało, przez którego i my odkupieni jesteśmy.
7.SYMONmy atoli mamy jednego Boga, Ojca, z którego jest wszystko, i dla którego my jesteśmy: i jednego pana, Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko, i my przez niego.
8.MARIAWICIwszakże dla nas jeden jest Bóg Ojciec, z Którego wszystko, i my w Nim; i jeden jest Pan Jezus Chrystus, przez Którego wszystko, i my przez Niego.
9.DĄBR.WUL.1973dla nas wszakże istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego pochodzi wszystko i dla którego wszyscy jesteśmy. I jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego stało się wszystko i my przez niego.
10.DĄBR.GR.1961dla nas wszakże istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. I jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego stało się wszystko i my przez niego.
11.TYSIĄCL.WYD5dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy.
12.BRYTYJKAWszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.
13.POZNAŃSKAto dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec. Wszystko pochodzi od Niego, a my dla Niego żyjemy. Jeden jest również Pan - Jezus Chrystus, dzięki któremu wszystko istnieje i przez którego my także jesteśmy.
14.WARSZ.PRASKAdla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale dla nas jest jeden Bóg Ojciec, z którego wszystko, a my dla Niego, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez Niego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDla nas jest tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego pochodzi wszystko i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego stało się wszystko i przez którego my istniejemy.
17.TOR.PRZ.Ale dla nas jest jeden Bóg Ojciec, z którego wszystko i my dla Niego, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko, i my przez Niego.