« 1Kor 8:6 1 List do Koryntian 8:7 1Kor 8:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale nie we wszech (ta) znajomość, ano niektórzy sumnieniem bałwochwalstwa aż dotąd, jako bałwańskie rzezi jadają, a sumnienie ich mdłe będąc maże się.
2.WUJEK.1923Ale nie we wszystkich jest wiadomość, a niektórzy dotychmiast z sumnieniem z strony bałwana, jako rzecz bałwanom ofiarowaną jadają: a sumnienie ich będąc mdłe, pokalane bywa.
3.RAKOW.NTAle nie we wszytkich jest ona umiejętność, ale niektórzy z sumnieniem bałwana aż do tąd, jako rzecz bałwanom ofiarowaną, jedzą; a sumnienie ich, mdłe będąc, pokalane bywa.
4.GDAŃSKA.1881Ale nie we wszystkich jest ta umiejętność; albowiem niektórzy sumienie mając dla bałwana aż dotąd, jedzą jako rzecz bałwanom ofiarowaną, a sumienie ich będąc mdłe, pokalane bywa.
5.GDAŃSKA.2017Lecz nie wszyscy mają tę wiedzę. Niektórzy bowiem aż do tej pory, mając sumienie co do bożka, spożywają pokarm jako ofiarowany bożkom, a ich sumienie, będąc słabe, kala się.
6.JACZEWSKIO poświęceniu tem nie wszyscy takie przekonanie mają: drudzy będąc przeświadczeni, że bałwan jest coś, odróżniają potrawy bałwanom poświęcone i niepokoją sumienia swoje.
7.SYMONAle nie wszyscy mają takie poznanie: niektórzy dotychczas są przekonani, że bałwan coś znaczy, i z onych pokarmów jedzą, jako z ofiar bałwanom złożonych: przez co kala się słabe ich sumienie.
8.MARIAWICIAle nie wszyscy mają tę umiejętność. Niektórzy bowiem aż dotychczas z sumieniem dla bałwana, jakoby rzecz ofiarowaną bałwanom, jedzą, i przez to sumienie ich, ponieważ jest słabe, bywa pokalane.
9.DĄBR.WUL.1973Lecz nie wszyscy mają taką świadomość. Niektórzy bowiem jeszcze dotychczas, wiedząc, że chodzi o bożka, spożywają pokarmy bożkom ofiarowane, kalając przez to słabe swe sumienie.
10.DĄBR.GR.1961Lecz nie wszyscy mają taką świadomość. Niektórzy bowiem ciągle jeszcze zachowując dawny stosunek do bożka, spożywają ofiary bałwochwalcze, kalając przez to słabe swe sumienie.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz nie wszystkim dana jest wiedza. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożkom złożone, w przekonaniu, że chodzi o bożka, i w ten sposób kala się ich słabe sumienie.
12.BRYTYJKALecz nie wszyscy mają właściwe poznanie; niektórzy bowiem, przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa, spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe, kala się.
13.POZNAŃSKANie wszyscy mają jednak odpowiednią wiedzę. Niektórzy na skutek przyzwyczajenia się do kultu bożków jeszcze teraz spożywają mięso pochodzące z ofiar w przekonaniu, że jest to pokarm sakralny, ofiarowany bożkom i na skutek tego ich błędne sumienie plami się grzechem.
14.WARSZ.PRASKALecz nie wszystkim dana jest wiedza. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożkom złożone, w przekonaniu, że chodzi o bożka, i w ten sposób kala się ich słabe sumienie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nie we wszystkich jest wyższe poznanie; a niektórzy, z ich sumieniem, aż do teraz jedzą to, jak gdyby ofiarowane wizerunkom, zaś ich sumienie będąc chore jest splamione.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie każdy jednak ma takie poznanie. Niektórzy, wciąż przyzwyczajeni, że naprawdę istnieją jakieś bóstwa, spożywają złożone im ofiary i ich sumienie - wciąż słabe - ulega splamieniu.
17.TOR.PRZ.Ale nie we wszystkich jest to poznanie; niektórzy natomiast z sumieniem pod wpływem bożka jedzą pokarmy aż do teraz jako ofiarowane bożkowi, a sumienie ich będąc słabe, jest plamione.