« 1Kor 8:7 1 List do Koryntian 8:8 1Kor 8:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz jedło nas nie zaleca Bogu; bo aniśmy dostateczniejszy jeśli jemy, ani uboższy jeśli nie jemy.
2.WUJEK.1923Lecz nas pokarm nie zaleca Bogu; albowiem ani jeźlibyśmy jedli, będziemy obfitować, ani jeźlibyśmy nie jedli, schodzić nam będzie.
3.RAKOW.NTA pokarm nas nie zaleca Bogu; bo choćbyśmy jedli, nic nam nie przybywa; choćbyśmy i nie jedli, nic nam nie ubywa.
4.GDAŃSKA.1881Aleć nas pokarm nie zaleca Bogu; bo choćbyśmy jedli, nic nam nie przybywa; a choćbyśmy i nie jedli, nic nam nie ubywa.
5.GDAŃSKA.2017Pokarm zaś nie zbliża nas do Boga. Jeśli bowiem jemy, nic nie zyskujemy, a jeśli nie jemy, nic nie tracimy.
6.JACZEWSKIOtóż pamiętajcie naprzód, że pokarm nie czyni nam zasługi przed Bogiem. Czy będziemy jedli potrawy bałwanom poświęcone, czy się od nich wstrzymamy: - to łaski Boskiej tem ani nie zdobędziemy sobie, ani takowej nie utracimy.
7.SYMONPokarm sam przez się nie zaleca nas Bogu: bo ani nam co przybywa, jeżeli jemy, ani ubywa, jeżeli nie jemy.
8.MARIAWICIAle pokarm nie zaleca nas Bogu. Bo choćbyśmy jedli, nie będziemy obfitować, ani jeślibyśmy nie jedli, mniej mieć nie będziemy.
9.DĄBR.WUL.1973Pokarm sam przez się nie ma znaczenia u Boga. Ani bowiem nam co przybywa, jeśli jemy, ani też ubywa, jeśli nie jemy.
10.DĄBR.GR.1961Pokarm sam przez się nie ma znaczenia u Boga. Ani bowiem nam co przybywa, jeżeli jemy, ani też ubywa, jeżeli nie jemy.
11.TYSIĄCL.WYD5A przecież pokarm nie przybliży nas do Boga. Ani nie będziemy ubożsi, gdy przestaniemy jeść, ani też jedząc, nie wzrośniemy w znaczenie.
12.BRYTYJKAZapewne, pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy, i nic nie zyskujemy, jeśli jemy.
13.POZNAŃSKASam pokarm nie zbliża nas do Boga. Gdy przestajemy jeść, niczego nie tracimy, a gdy jemy, niczego nie zyskujemy.
14.WARSZ.PRASKAA przecież pokarm nie przybliży nas do Boga. Ani nie będziemy ubożsi, gdy przestaniemy jeść, ani też jedząc nie wzrośniemy w znaczenie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Choć pokarm nas nie postawi przy Bogu; ani wtedy, gdy nie zjedliśmy, ani wtedy, kiedy zjedliśmy; zatem nie pozostajemy w tyle.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPokarm nie zbliża nas do Boga. Nic nie tracimy, jeśli nie jemy, i nic nie zyskujemy, jeśli jemy.
17.TOR.PRZ.Ale pokarm nie stawia nas przy Bogu; bo jeśli jemy, nic nie zyskujemy; a jeśli nie jemy, nic nam nie brakuje.