« 3Moj 16:11 3 Księga Mojżeszowa 16:12 3Moj 16:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wziąwszy kadzidlnicę, którą węglem żarzystym napełni z ołtarza, i nabrawszy ręką przyprawionego kadzenia wonnego na zapał, wnidzie za zasłonę do świątnice:
2.GDAŃSKA.1881Tedy weźmie pełną kadzielnicę węgla rozpalonego z ołtarza przed oblicznością Pańską, i pełne garści swe kadzenia wonnego utłuczonego i wniesie za zasłonę.
3.GDAŃSKA.2017Następnie weźmie pełną kadzielnicę węgla rozpalonego z ołtarza przed PANEM oraz dwie pełne garści wonnego utłuczonego kadzidła i wniesie poza zasłonę.
4.CYLKOWI weźmie pełną kadzielnicę rozpalonego węgla z ołtarza, co przed obliczem Wiekuistego, i pełne garści swe kadzidła wonnego, miałkiego, i wniesie za zasłonę.
5.KRUSZYŃSKII weźnie pełną kadzielnicę węgli rozpalonych z ołtarza, który jest przed Panem i pełne swe garście kadzidła wonnego miałkiego i wniesie wewnątrz za zasłonę;
6.MIESESweźmie kadzielnicę pełną rozpalonego węgla, z ołtarza z przed Wiekuistego, oraz garście swoje pełne miałkiego kadzidła wonnego, – wniesie poza zasłonę
7.TYSIĄCL.WYD5Następnie weźmie pełną kadzielnicę węgli rozżarzonych z ołtarza, który jest wobec Pana, oraz dwie pełne garści wonnego kadzidła w proszku i wniesie je za zasłonę.
8.BRYTYJKANastępnie weźmie pełną kadzielnicę rozżarzonych węgli z ołtarza, który jest przed Panem, i pełne garście miałkiego wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonę,
9.POZNAŃSKAZ ołtarza stojącego przed Jahwe weźmie pełną kadzielnicę rozżarzonych węgli i pełną garść wonnego, miałkiego kadzidła i zaniesie za zasłonę.
10.WARSZ.PRASKAweźmie kadzielnicę pełną rozpalonych węgli z ołtarza, który jest przed Jahwe, oraz dwie pełne garście wonnego kadzidła w proszku. Wniósłszy to wszystko poza zasłonę,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto weźmie z ołtarza, który jest przed obliczem WIEKUISTEGO, pełną kadzielnicę rozpalonego węgla oraz pełne swoje garście wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonę.
12.EIB.BIBLIA.2016Następnie weźmie pełną kadzielnicę rozżarzonych węgli z ołtarza, sprzed PANA, i pełne garście sypkiego, wonnego kadzidła i wniesie je poza zasłonę.