« 3Moj 16:16 3 Księga Mojżeszowa 16:17 3Moj 16:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Żaden człowiek niechaj nie będzie w przybytku, kiedy najwyższy kapłan wchodzi do świątnice, aby się modlił za się i za dom swój, i za wszystko zgromadzenie Izraelskie, póki nie wynidzie.
2.GDAŃSKA.1881A żaden człowiek niech nie będzie w namiocie zgromadzenia, gdy on wchodzić będzie ku oczyszczaniu do świątnicy, aż wynijdzie i wykona oczyszczenie sam za się i za dom swój, i za wszystko zgromadzenie Izraelskie.
3.GDAŃSKA.2017A żaden człowiek nie może przebywać w Namiocie Zgromadzenia, gdy on będzie wchodzić do Miejsca Świętego, by dokonać przebłagania, aż wyjdzie i dokona przebłagania sam za siebie, swój dom i za całe zgromadzenie Izraela.
4.CYLKOWA żaden człowiek niech nie znajduje się w przybytku zboru, gdy wchodzić będzie dla rozgrzeszenia świątyni, dopóki nie wyjdzie; i tak rozgrzeszy on siebie i dom swój i całe zgromadzenie Israela.
5.KRUSZYŃSKINikogo z ludzi nie będzie w namiocie zgromadzenia, gdy on wejdzie, aby oczyścić świątynię, aż do jego wyjścia. Dokona oczyszczenia za siebie, za swój dom i za całe zgromadzenie Izraela.
6.MIESESŻadnego człowieka niechaj nie będzie w Namiocie Obecności, gdy on [Aron] będzie wchodził dla rozgrzeszania we Świątyni, aż do jego wyjścia, i rozgrzeszał będzie siebie, dom swój i całą Gminę Izraela.
7.TYSIĄCL.WYD5Żaden człowiek nie będzie obecny w Namiocie Spotkania od chwili, kiedy Aaron wejdzie, aby dokonać obrzędu przebłagania w Miejscu Najświętszym, dopóki nie wyjdzie. Tak dokona przebłagania za siebie samego, za swój dom i za całe zgromadzenie Izraela.
8.BRYTYJKAŻaden człowiek nie będzie przebywał w Namiocie Zgromadzenia, gdy on tam będzie wchodził, aby dokonać przebłagania w świątyni za samego siebie i za swój dom, i za całe zgromadzenie Izraela, dopóki nie wyjdzie.
9.POZNAŃSKANikt nie może znajdować się w Namiocie Zjednoczenia w tym czasie, gdy [Aaron] wejdzie, by dokonać przebłagania w miejscu Świętym, aż do chwili, gdy z niego wyjdzie; i tak dokona zadośćuczynienia za siebie, za swój dom i za całą społeczność Izraela.
10.WARSZ.PRASKANiech nie będzie nikogo w Namiocie Spotkania, gdy będzie tam wchodził kapłan, żeby dokonać obrzędu przebłagania. Niech nikt tam nie wchodzi, dopóki on z Miejsca Świętego nie wyjdzie. Kapłan dokona obrzędu przebłagania za siebie samego, za swój dom i za całe zgromadzenie synów Izraela.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale w Przybytku Zboru niech nie znajduje się żaden człowiek, kiedy arcykapłan będzie wchodził w celu oczyszczenia tego, co święte dopóki nie wyjdzie; tak rozgrzeszy on siebie, swój dom oraz całe zgromadzenie Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016W czasie, gdy kapłan będzie w miejscu najświętszym, dokonując tam przebłagania za siebie, za swój dom i za całą wspólnotę Izraela - i dopóki stamtąd nie wyjdzie - w namiocie spotkania nie może przebywać żaden człowiek.