« 3Moj 16:17 3 Księga Mojżeszowa 16:18 3Moj 16:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy wynidzie do ołtarza, który jest przed Panem, niech się modli za się: a wziąwszy krew cielcową i kozłową, niech ją wyleje na rogi jego wokoło.
2.GDAŃSKA.1881I wynijdzie do ołtarza, który jest przed Panem, a oczyści go; i wziąwszy krwi cielcowej i krwi kozłowej, pomaże rogi ołtarza w około;
3.GDAŃSKA.2017Potem wyjdzie do ołtarza, który jest przed PANEM, i dokona za niego przebłagania: weźmie nieco krwi cielca i krwi kozła i pomaże rogi ołtarza dokoła.
4.CYLKOWI wyjdzie do ołtarza, który przed obliczem Wiekuistego, i oczyści go; i wziąwszy nieco krwi cielca i nieco krwi kozła, nada na narożniki ołtarza wokoło.
5.KRUSZYŃSKII wyjdzie przed ołtarz, który jest przed Panem, i dokona nad nim oczyszczenia: weźnie ze krwi ciołka i ze krwi kozła i położy na rogach ołtarza dookoła.
6.MIESESPotem wyjdzie ku ołtarzowi, który znajduje się przed Wiekuistym i rozgrzeszy go: weźmie krwi cielca i krwi kozła, i pomaże dookoła ołtarza narożniki,
7.TYSIĄCL.WYD5Potem wyjdzie do ołtarza, który jest przed Panem, aby dokonać nad nim przebłagania. Weźmie trochę krwi cielca i krwi kozła i pomaże nią rogi dokoła ołtarza.
8.BRYTYJKAPotem wyjdzie do ołtarza, który jest przed Panem, i dokona przebłagania nad nim. Weźmie mianowicie nieco z krwi cielca i nieco z krwi kozła i pomaże nią rogi ołtarza wokoło,
9.POZNAŃSKAPotem wyjdzie [z Namiotu] i uda się do ołtarza znajdującego się przed Jahwe, i dokona na nim obrzędu przebłagania: weźmie trochę krwi cielca i kozła i pomaże nią wokoło rogi ołtarza.
10.WARSZ.PRASKAWychodząc z Miejsca Świętego, skieruje się w stronę ołtarza, który jest przed Jahwe, i dokona obrzędu przebłagania nad ołtarzem: Weźmie krew cielca oraz kozła i pomaże nią rogi, wystające dokoła z ołtarza.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem wyjdzie do ołtarza, który jest przed obliczem WIEKUISTEGO i go oczyści; weźmie nieco krwi cielca oraz nieco krwi kozła i nałoży wokoło na narożniki ołtarza.
12.EIB.BIBLIA.2016Potem kapłan wyjdzie do ołtarza, który stoi przed obliczem PANA, i dokona za ten ołtarz przebłagania. Weźmie nieco z krwi cielca i nieco z krwi kozła i pomaże krwią rogi ołtarza dookoła.