« 3Moj 16:1 3 Księga Mojżeszowa 16:2 3Moj 16:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przykazał mu, mówiąc: Mów do Aarona, brata twego, aby nie każdego czasu wchodził do świątnice, która jest za zasłoną przed ubłagalnią, którą jest nakryta skrzynia, aby nie umarł; (bo w obłoku ukazować się będę nad wyrocznicą):
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan do Mojżesza: Mów do Aarona, brata twego, niech nie wchodzi każdego czasu do świątnicy wewnątrz za zasłonę przed ubłagalnią, która jest na skrzyni, aby nie umarł, bo w obłoku okazować się będę nad ubłagalnią.
3.GDAŃSKA.2017I PAN powiedział do Mojżesza: Powiedz swojemu bratu Aaronowi, żeby nie wchodził w każdym czasie do Miejsca Świętego poza zasłonę przed przebłagalnią, która jest na arce, aby nie umarł. W obłoku bowiem będę się ukazywać nad przebłagalnią.
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Powiesz Ahronowi, bratu twojemu, aby nie wchodził każdego czasu do świątyni po za zasłonę, przed wieko, które jest na arce, aby nie umarł, gdy w obłoku objawiać się będę nad wiekiem.
5.KRUSZYŃSKIRzekł Bóg do Mojżesza: "Powiedz Aaronowi, bratu twemu, aby nie wchodził w każdym czasie wewnątrz do świątyni poza zasłonę, przed ubłagalnię, która jest na arce, aby nie umarł, albowiem w obłoku ukażę się nad ubłagalnią.
6.MIESESWiekuisty powiedział tedy do Mojżesza: „Rzeknij do brata swego Arona, ażeby każdego czasu nie wchodził do Świątyni poza zasłonę ku przodowi wieka, które jest na arce, ażeby on nie umarł, gdyż objawiam się w obłoku nad tem wiekiem.
7.TYSIĄCL.WYD5Pan rzekł do Mojżesza: Powiedz Aaronowi, swojemu bratu, żeby nie w każdym czasie wchodził do Miejsca Najświętszego, za zasłonę, przed przebłagalnię, która jest na arce, aby nie umarł, kiedy będę się ukazywał w obłoku nad przebłagalnią.
8.BRYTYJKAI rzekł Pan do Mojżesza: Powiedz Aaronowi, bratu swemu, żeby nie wchodził o każdym czasie do miejsca świętego poza zasłonę przed wieko, które jest na Skrzyni, aby nie umarł, gdyż ukażę się nad wiekiem w obłoku.
9.POZNAŃSKAtak przemówił Jahwe do Mojżesza: - Powiedz swemu bratu Aaronowi, by nie wchodził we wszelkim czasie do miejsca Świętego poza zasłonę, przed Płytą Przebłagania leżącą na Arce, aby nie umarł, kiedy Ja będę się ukazywał w obłoku nad Płytą.
10.WARSZ.PRASKAJahwe rzekł do Mojżesza: Powiedz twojemu bratu Aaronowi, żeby nie wchodził, kiedy zechce, do przybytku, za zasłonę, [i nie stawał] przed samą przebłagalnią, znajdującą się nad arką. W przeciwnym razie może umrzeć, bo Ja się ukazuję w obłoku nad przebłagalnią.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY powiedział do Mojżesza: Powiesz twojemu bratu Ahronowi, by nie wchodził o każdej porze do świętego miejsca, poza zasłonę, przed wieko, które jest na arce; aby nie umarł, gdy w obłoku będę się objawiał nad wiekiem.
12.EIB.BIBLIA.2016Przekaż swojemu bratu Aaronowi, żeby nie wchodził do miejsca najświętszego, poza zasłonę, przed pokrywę przebłagania, która leży na skrzyni Świadectwa, bez przygotowania. W przeciwnym razie może umrzeć, gdyż ukazywać się będę w obłoku nad pokrywą przebłagania.