« 3Moj 16:23 3 Księga Mojżeszowa 16:24 3Moj 16:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Omyje ciało swe na miejscu świętem i oblecze się w szaty swe. I potem, gdy wyszedłszy ofiaruje całopalenie swoje i pospólstwa, będzie się modlił tak za się jako i za lud.
2.GDAŃSKA.1881Omyje też ciało swoje wodą, na miejscu świętem, i oblecze się w szaty swe; a wyszedłszy sprawować będzie ofiarę całopalenia swego, i ofiarę całopalenia ludu, i uczyni oczyszczenie za się, i za lud.
3.GDAŃSKA.2017Obmyje też swoje ciało w wodzie na Miejscu Świętym i włoży swoje szaty, wyjdzie i złoży swoje całopalenie i całopalenie ludu i dokona przebłagania za siebie i za lud.
4.CYLKOWI skąpie ciało swe wodą na miejscu świętém, i włoży szaty swoje, i wyjdzie, i spełni całopalenie swoje i całopalenie ludu, i rozgrzeszy siebie i lud.
5.KRUSZYŃSKIa umywszy ciało swoje w wodzie na miejscu świętem, włoży szaty swe, wyjdzie i złoży całopalenie za siebie i całopalenie za naród i dokona oczyszczenia nad sobą i nad narodem,
6.MIESESumyje ciało swoje w wodzie na poświęconem miejscu i wdzieje szaty swoje, poczem wyjdzie, przyrządzi ofiarę swoją całopalną i ofiarę całopalną ludu, rozgrzeszy siebie, oraz lud,
7.TYSIĄCL.WYD5Wykąpie ciało w wodzie w miejscu poświęconym, włoży szaty, wyjdzie, złoży swoją ofiarę całopalną, a także ofiarę całopalną w imieniu ludu, aby dokonać przebłagania za siebie i za lud.
8.BRYTYJKAObmyje swoje ciało wodą w miejscu świętym i włoży własne szaty, wyjdzie i złoży swoją ofiarę całopalną i ofiarę całopalną ludu, i dokona przebłagania za siebie i za lud,
9.POZNAŃSKAPotem obmyje się cały w wodzie na miejscu Świętym i wdzieje swoje ubranie. Potem wyjdzie na zewnątrz i złoży całopalenie za siebie i za lud: w ten sposób dokona przebłagania za siebie i lud.
10.WARSZ.PRASKAobmyje swoje ciało w wodzie w Miejscu Świętym i przywdzieje swoje zwykłe ubranie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto, na miejscu Świętym, obmyje wodą swoje ciało, włoży swe szaty, wyjdzie i spełni swoje całopalenie oraz całopalenie ludu, rozgrzeszając siebie i lud.
12.EIB.BIBLIA.2016Tam, w miejscu świętym, umyje też w wodzie swoje ciało i włoży swoje kapłańskie szaty, po czym wyjdzie i złoży ofiarę całopalną za siebie oraz ofiarę całopalną ludu - i tak przebłaga za siebie i za lud.