« 3Moj 16:31 3 Księga Mojżeszowa 16:32 3Moj 16:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A oczyszczać będzie kapłan, który jest pomazany, i którego ręce są poświęcone, aby kapłański urząd sprawował miasto ojca swego: a oblecze się w szatę lnianą i w odzienie święte.
2.GDAŃSKA.1881A oczyszczać będzie kapłan, który jest pomazany, a którego poświęcone są ręce ku sprawowaniu urzędu miasto ojca jego, a oblecze się w szaty lniane, w szaty święte;
3.GDAŃSKA.2017A dokona przebłagania kapłan, który jest namaszczony i poświęcony do pełnienia służby na miejsce swego ojca, a włoży lniane szaty, szaty święte;
4.CYLKOWRozgrzeszać zaś będzie kapłan, który namaszczony zostanie, a którego ręce upełnomocnione będą, aby piastował kapłaństwo miasto ojca swego; i włoży on szaty lniane, szaty święte,
5.KRUSZYŃSKIEkspjacja będzie dokonana przez kapłana wielkiego, który będzie namaszczony i otrzyma władzę, aby sprawować kapłaństwo po swoim ojcu. Ubierze się w szaty lniane, w szaty święte.
6.MIESESRozgrzeszenia będzie dokonywał kapłan, którego się pomaże, którego upełnomocni się do piastowania kapłaństwa miasto ojca swego, a on będzie wdziewał szaty lniane, szaty święte, –
7.TYSIĄCL.WYD5Dokonywać obrzędu przebłagania będzie kapłan, który zostanie namaszczony i wprowadzony w czynności kapłańskie na miejsce swego ojca. Włoży na siebie lniane szaty, szaty święte,
8.BRYTYJKAPrzebłagania zaś dokonywać będzie kapłan, którego się do tego namaści i którego się wprowadzi w urząd, aby sprawował służbę kapłańską zamiast swego ojca; a wdzieje szaty lniane, szaty święte.
9.POZNAŃSKAObrzędu przebłagania dokona kapłan, który został namaszczony i obdarzony pełnomocnictwem do pełnienia służby kapłańskiej po swoim ojcu. Przywdzieje on święte szaty lniane
10.WARSZ.PRASKAObrzędu przebłagania w przyszłości będzie dokonywał kapłan, który otrzymał namaszczenie i został powołany do pełnienia funkcji kapłańskich na miejsce swojego ojca. Będzie on wtedy ubrany w szaty lniane, czyli w strój święty.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kapłan, który zostanie namaszczony i którego ręce zostaną upełnomocnione, aby pełnił kapłaństwo zamiast swojego ojca ten będzie rozgrzeszał. Zatem włoży on lniane szaty, szaty święte,
12.EIB.BIBLIA.2016Przebłagania zaś dokonywać będzie kapłan, który zostanie namaszczony i któremu przekazany zostanie urząd, aby sprawował służbę kapłańską zamiast swego ojca. On wdzieje przy tym na siebie lniane, święte szaty.