« 3Moj 16:3 3 Księga Mojżeszowa 16:4 3Moj 16:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oblecze się w szatę lnianą, a ubraniem lnianem okryje łono: opasze się pasem lnianym, a czapkę lnianą weźmie na głowę; bo te szaty są święte, w które wszystkie, omywszy się, oblecze się.
2.GDAŃSKA.1881W szatę lnianą poświęconą oblecze się, a ubiory lniane będą na ciele jego; i pasem lnianym opasze się, i czapkę lnianą włoży na głowę; szaty święte są; i umyje wodą ciało swe, a oblecze się w nie.
3.GDAŃSKA.2017Ubierze się w świętą lnianą tunikę, na ciele będzie miał lniane spodnie, opasze się lnianym pasem i włoży na głowę lnianą mitrę. To są święte szaty; obmyje więc swoje ciało w wodzie i założy je.
4.CYLKOWW spodnią szatę lnianą, świętą, przyoblecze się, spodnie téż lniane będą na ciele jego, i pasem lnianym opasze się, i zawojem lnianym obwinie się: szaty to święte; i wykąpie w wodzie ciało swoje, a włoży je.
5.KRUSZYŃSKIWłoży tunikę świętą lnianą i spodnie lniane będą na jego ciele, paskiem lnianym się opasze i tjarę lnianą włoży: to są szaty święte, które włoży, po wykąpaniu ciała swego w wodzie.
6.MIESESŚwiętą spodnią szatę lnianą niech on wdzieje, spodnie lniane niech na jego będą ciele, pasem lnianym się opasze i owinie się zawojem lnianym. Szaty to są święte, umyje ciało swoje w wodzie, a wdzieje je.
7.TYSIĄCL.WYD5Ubierze się w tunikę świętą, lnianą, i w spodnie lniane, przepasze się pasem lnianym, włoży na głowę tiarę lnianą - to są święte szaty. Wykąpie ciało w wodzie i ubierze się w te szaty.
8.BRYTYJKAUbierze świętą lnianą tunikę i na ciele swoim będzie miał lniane spodnie, opasze się lnianym pasem, nawinie sobie lniany zawój. Są to szaty święte; obmyje najpierw swoje ciało wodą, a potem je wdzieje.
9.POZNAŃSKAPrzywdzieje [wtedy] lnianą tunikę świętą, będzie miał na sobie lniane spodnie, opasze się lnianym pasem, a głowę owinie lnianym zawojem: to są święte szaty. Przywdzieje je, gdy się już obmyje w wodzie.
10.WARSZ.PRASKAWdzieje na siebie suknię lnianą i włoży spodnie, także lniane; przepasze się lnianym pasem, na głowę zaś włoży tiarę lnianą. Taki jest strój kapłański, który [Aaron] włoży na siebie, wykąpawszy się uprzednio w wodzie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ubierze się w świętą, spodnią szatę lnianą, na jego ciele będą też lniane spodnie, opasze się lnianym pasem oraz obwinie się lnianym zawojem; to są święte szaty. Włoży je, kiedy wykąpie swoje ciało w wodzie.
12.EIB.BIBLIA.2016Ubierze swą świętą, lnianą tunikę, włoży na siebie lniane spodnie, opasze się lnianym pasem i włoży na głowę lniany zawój. A ponieważ te szaty są święte, przed ich założeniem umyje w wodzie całe swoje ciało.