« 3Moj 16:8 3 Księga Mojżeszowa 16:9 3Moj 16:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którego los wynidzie Panu, ofiaruje go za grzech.
2.GDAŃSKA.1881I będzie ofiarował Aaron onego kozła, na którego padł los Panu, i ofiarować go będzie za grzech.
3.GDAŃSKA.2017I przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla PANA, i złoży go w ofierze za grzech.
4.CYLKOWI przywiedzie Ahron kozła, na którego padł los dla Wiekuistego, i spełni nim ofiarę zagrzeszną.
5.KRUSZYŃSKIAaron zbliży kozła, na którego padł los dla Boga i złoży go na ofiarę za grzech.
6.MIESESNastępnie Aron przywiedzie kozła, na którego padł los „dla Wiekuistego” i przyrządzi go, jako ofiarę zagrzeszną;
7.TYSIĄCL.WYD5Potem Aaron przyprowadzi kozła, wylosowanego dla Pana, i złoży go na ofiarę przebłagalną.
8.BRYTYJKAPotem przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla Pana, i złoży go na ofiarę za grzech,
9.POZNAŃSKAZ kolei przyprowadzi Aaron tego kozła, którego los przeznaczył dla Jahwe, i złoży go na ofiarę przebłagalną.
10.WARSZ.PRASKAKozła, który według losowania przypadł dla Jahwe, złoży na ofiarę przebłagalną za grzechy,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Ahron przyprowadzi kozła, na którego padł los dla WIEKUISTEGO oraz spełni nim zagrzeszną ofiarę.
12.EIB.BIBLIA.2016Następnie Aaron przyprowadzi kozła przeznaczonego dla PANA i złoży go w ofierze za grzech.