« Iza 51:7 Księga Izajasza 51:8 Iza 51:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo jako szatę, tak je robak pożre: a jako wełnę, tak je mól pogryzie: ale zbawienie moje na wieki będzie, a sprawiedliwość moja na narody narodów.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem ich mól jako szatę pożre, a robak ich jako wełnę pogryzie; ale sprawiedliwość moja na wieki będzie, a zbawienie moje od narodu do narodu.
3.GDAŃSKA.2017Mól bowiem pożre ich jak szatę, a robak pogryzie ich jak wełnę. Ale moja sprawiedliwość będzie trwać na wieki i moje zbawienie – z pokolenia na pokolenie.
4.CYLKOWBo jako szatę pożre ich mól, a jako wełnę pogryzie ich pustosz; ale prawda Moja na wieki się ostoi, a zbawienie Moje od pokolenia do pokolenia.
5.TYSIĄCL.WYD5Bo robak stoczy ich jak odzież, a mole pożrą ich jak wełnę; moja zaś sprawiedliwość przetrwa na wieki i zbawienie moje na całe pokolenia.
6.BRYTYJKAbo jak szatę pożre ich mól i jak wełnę pogryzie ich robak; lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie.
7.POZNAŃSKABo jako odzież - staną się pastwą robactwa i niby wełna - będą pożarci przez mole. Lecz sprawiedliwość moja trwać będzie na wieki, a zbawienie moje - poprzez pokolenia!
8.WARSZ.PRASKABo mól ich strawi jak odzież, zniszczy ich jak odzienie z wełny. A moja sprawiedliwość trwać będzie na wieki i z pokolenia na pokolenie zbawienie moje.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jak szatę pożre ich mól i jak wełnę pogryzie ich robak; ale Moja sprawiedliwość ostoi się na wieki, a Me zbawienie od pokolenia do pokolenia.
10.EIB.BIBLIA.2016ponieważ stoczy ich mól - jak szatę, i robak pogryzie - jak wełnę, lecz moja sprawiedliwość trwać będzie na wieki, a moje zbawienie przez pokolenia pokoleń.