« Rzym 8:19 List do Rzymian 8:20 Rzym 8:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo prożności stworzenie poddane (jest) nie powoli, ale dla onego kto je poddał wnadziei.
2.WUJEK.1923Bo próżności poddane jest stworzenie, nie dobrowolnie, ale dla tego, który je poddał pod nadzieją;
3.RAKOW.NTBo próżności ono stworzenie poddane jest, nie dobrowolnie, ale dla onego który je poddał, pod nadzieją,
4.GDAŃSKA.1881Gdyż stworzenie marności jest poddane, nie dobrowolnie, ale dla tego, który je poddał,
5.GDAŃSKA.2017Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei;
6.JACZEWSKIBo i ono upośledzonem zostało nie z własnej wprawdzie winy, ale dla człowieka, który, odebrawszy objetnicę odkupienia, przelał i na stworzenie do posługi sobie dane nadzieję lepszej przyszłości.
7.SYMONStworzenie bowiem znikomości poddane zostało nie dobrowolnie, lecz za sprawą tego, który je poddał, w nadziei,
8.DĄBR.WUL.1973Stworzenie bowiem poddane było znikomości nie ze swej woli, lecz dla tego, który je znikomości poddał w nadziei,
9.TYSIĄCL.WYD5Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei,
10.BRYTYJKAGdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei,
11.POZNAŃSKABo całe stworzenie podlega marności - nie z własnej woli, lecz z woli tego, który to sprawił. Ma ono jednak nadzieję,
12.WARSZ.PRASKASłabości bowiem zostało poddane stworzenie – nie z własnej woli, ale ze względu na poddającego je [prawom słabości] – w nadziei,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ stworzenie nie zostało świadomie podporządkowane marności, ale dla Tego, który podporządkował,
14.EIB.BIBLIA.2016Gdyż stworzenie zostało poddane marności - nie z własnej woli, lecz z woli Tego, który je poddał - w nadziei,
15.TOR.NOWE.PRZ.Gdyż stworzenie zostało poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu Tego, który je poddał, w nadziei,