« Rzym 8:21 List do Rzymian 8:22 Rzym 8:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wiemy, że wszelkie stworzenie znami wzdycha i boleje aż dotąd.
2.WUJEK.1923Wiemy bowiem, iż wszystko stworzenie wzdycha i jako rodząca boleje aż dotąd.
3.RAKOW.NTWiemy bowiem iż wszytko ono stworzenie społu wzdycha, i społu boleje aż do tąd.
4.GDAŃSKA.1881Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd.
5.GDAŃSKA.2017Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd.
6.JACZEWSKIWiemy, że całe stworzenie od czasów grzechu Adama aż dotąd doznaje boleści jako rodząca, i pragnie się uwolnić z tego stanu upośledzenia.
7.SYMONWiemy bowiem, iż wszystko stworzenie wzdycha, i jak rodząca wije się w bólach aż dotąd.
8.DĄBR.WUL.1973Bo wiemy, że całe stworzenie wzdycha i aż dotychczas rodzi wśród boleści.
9.TYSIĄCL.WYD5Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia.
10.BRYTYJKAWiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd.
11.POZNAŃSKAWszak wiemy, że całe stworzenie cierpi straszne udręki aż do tej pory.
12.WARSZ.PRASKAWiemy przecież, że całe stworzenie współjęczy dotychczas i wzdycha współrodząc.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wiemy, że całe stworzenie wspólnie wzdycha i razem cierpi bóle porodowe aż do teraz.
14.EIB.BIBLIA.2016Wiemy bowiem, że całe stworzenie aż do teraz wzdycha i znosi bóle rodzenia.
15.TOR.NOWE.PRZ.Bo wiemy, że całe stworzenie współwzdycha i współcierpi w bólach porodowych aż do teraz.