« Rzym 8:2 List do Rzymian 8:3 Rzym 8:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie możność zakonu gdy mdła była przez ciało, Bóg swego syna posławszy w podobieństwie ciała grzechowego, i o grzechu osądził grzech wciele.
2.WUJEK.1923Bo co niepodobnego było zakonowi, w czem słaby był dla ciała: Bóg, posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała, i przez grzech potępił grzech w ciele,
3.RAKOW.NTBo co niemożnego było zakonowi, dla tego iż był niemocny dla ciała, Bóg sprawił posławszy Syna swego w podobieństwie ciała grzechu, i dla grzechu, zniszczył grzech w ciele.
4.GDAŃSKA.1881Bo co niemożnego było zakonowi, w czem on był słaby dla ciała, Bóg posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała i dla grzechu, potępił grzech w ciele,
5.GDAŃSKA.2017Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele;
6.JACZEWSKICo bowiem niemożebnem było dla prawa starego, na czem to prawo szwankowało z powodu burzącego się ciała; - to obecnie uczynił Bóg możebnem i łatwem przez Syna swojego, który, będąc w śmiertelnem naszem ciele, odjął moc grzechom cielesnym,
7.SYMONCzego nie mógł dokonać zakon, słabym będąc wobec ciała, tego dokonał Bóg. Posławszy Syna swego w ciele podobnem do naszego ciała grzesznego przeciwko grzechowi, potępił grzech w ciele:
8.DĄBR.WUL.1973Czego nie mógł dokonać Zakon osłabiony przez ciało, (tego dokonał) Bóg przeciw grzechowi, posyłając Syna swego w podobieństwie ciała grzesznego, aby potępił grzech w ciele.
9.TYSIĄCL.WYD5Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech,
10.BRYTYJKAAlbowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele,
11.POZNAŃSKACo bowiem było niemożliwe dla Prawa - pozbawionego mocy przez nasze ciało - było możliwe dla Boga. On to, dla zniszczenia grzechu, wysłał swego Syna, który przyjął ciało podobne do naszego, podlegającego grzechowi, i w tym ciele dokonał sądu nad grzechem.
12.WARSZ.PRASKAAlbowiem gdy nic nie mogło Prawo, które było bezsilne z powodu ciała, wtedy zesłał Bóg swojego Syna w ciele podobnym do ciała grzesznego i w tym ciele wydał na grzech, z powodu jego grzeszności, wyrok potępienia,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż z uwagi na bezsilność Prawa, w której było za słabe z powodu cielesnej natury, Bóg posłał swojego Syna w obrazie wewnętrznego ciała grzechu i za grzech i osądził grzech w ciele wewnętrznym,
14.EIB.BIBLIA.2016Jeśli chodzi o niemoc Prawa, wynikającą ze słabości ciała, to Bóg, przez posłanie swego Syna w postaci grzesznego ciała - jako ofiarę za grzech - potępił grzech w ciele.
15.TOR.NOWE.PRZ.Bo niemoc, na którą niedomagało Prawo z powodu ciała, Bóg przezwyciężył, posyłając swojego Syna w podobieństwie grzesznego ciała, jako ofiarę za grzech, potępił grzech w ciele,