« Rzym 8:29 List do Rzymian 8:30 Rzym 8:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A które wprzód przejrzał, te i wezwał, a które wezwał, te i usprawiedliwił, które lepak usprawiedliwił, te i usławił.
2.WUJEK.1923A które przenaznaczył, te téż wezwał: a które wezwał, te téż usprawiedliwił: a które usprawiedliwił, one téż uwielbił.
3.RAKOW.NTA których przedtym postanowił, tych też wezwał; a których wezwał, te też usprawiedliwił; a które usprawiedliwił, te też uwielbił.
4.GDAŃSKA.1881A które przenaznaczył, te też powołał; a które powołał, te też usprawiedliwił; a które usprawiedliwił, te też uwielbił.
5.GDAŃSKA.2017Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.
6.JACZEWSKIA tych z nas, których Bóg wybrał, - to i powołał: a których powołał, - to i usprawiedliwił: a których usprawiedliwił, - to tych i zbawi.
7.SYMONA których przeznaczył, tych też wezwał: a których wezwał, tych też usprawiedliwił: a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.
8.DĄBR.WUL.1973A których przeznaczył, tych i wezwał, a których wezwał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.
9.TYSIĄCL.WYD5Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą.
10.BRYTYJKAa których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.
11.POZNAŃSKAA których wyznaczył, tych także powołał. Których zaś powołał, tych też obdarzył sprawiedliwością. A których obdarzył sprawiedliwością, tych także opromienił chwałą.
12.WARSZ.PRASKAA których przeznaczył, tych również i powołał; których zaś powołał, tych także usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych również wprowadził do chwały.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś których przeznaczył tych i powołał. A których powołał tych i uznał za sprawiedliwych. A których uznał za sprawiedliwych tych też wyniósł.
14.EIB.BIBLIA.2016Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.
15.TOR.NOWE.PRZ.A których przeznaczył, tych i powołał; a których powołał, tych i uznał za sprawiedliwych; a których uznał za sprawiedliwych, tych i wprowadził do chwały.