« Rzym 8:32 List do Rzymian 8:33 Rzym 8:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto skarżyć będzie na wybrane Boże? Bóg usprawiedliwia, a kto osądza?
2.WUJEK.1923Kto będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia.
3.RAKOW.NTKtóż będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg jest który usprawiedliwia.
4.GDAŃSKA.1881Któż będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia.
5.GDAŃSKA.2017Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia.
6.JACZEWSKIKto nas wybranych oskarżać będzie? Czy Bóg, który nas usprawiedliwił?
7.SYMONKto będzie skarżył wybranych Bożych? Bóg, który usprawiedliwia? Któż jest, ktoby potępił?
8.DĄBR.WUL.1973Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg usprawiedliwia, któż jest, kto by potępił?
9.TYSIĄCL.WYD5Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia?
10.BRYTYJKAKtóż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia.
11.POZNAŃSKAKtóż wystąpi ze skargą przeciw wybrańcom Boga? Jedynie Bóg obdarza sprawiedliwością.
12.WARSZ.PRASKAKtóż będzie oskarżał wybranych Boga? Czy Bóg, Ten, który właśnie usprawiedliwia?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto będzie oskarżał przeciwko wybranym Boga? Bóg jest Tym, który uznaje za sprawiedliwego;
14.EIB.BIBLIA.2016Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia.
15.TOR.NOWE.PRZ.Kto będzie wnosił oskarżenie przeciwko wybranym Boga? Bóg, który usprawiedliwia?