« Rzym 8:34 List do Rzymian 8:35 Rzym 8:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto nas odłączą od miłości Christusowej? Trapienieli? Albo ucisk? Albo prześladowanie? Alboli głód? Albo nagość? Albo niebespieczeństwo? Alboli miecz?
2.WUJEK.1923Któż tedy nas odłączy od miłości Chrystusowéj? Utrapienie? czyli ucisk? czyli głód? czyli nagość? czyli niebezpieczeństwo? czyli prześladowanie? czyli miecz?
3.RAKOW.NTKtóż nas odłączy od onej miłości Christusowej? ucisk? abo ściśnienie? abo prześladowanie? abo głód? abo nagość? abo niebeśpieczeństwo? abo miecz?
4.GDAŃSKA.1881Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? czyli utrapienie? czyli ucisk? czyli prześladowanie? czyli głód? czyli nagość? czyli niebezpieczeństwo? czyli miecz?
5.GDAŃSKA.2017Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?
6.JACZEWSKIGdy tedy Chrystus tyle nas umiłował: - to cóż zdoła nam przeszkodzić, abyśmy i my go nie miłowali? Czy utrapienie, czy ucisk, czy głód, czy ubóstwo, czy niebezpieczeństwo, czy prześladowanie, czy miecz?
7.SYMONKtóż tedy nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? czy ucisk? czy głód? czy nagość? czy niebezpieczeństwo? czy prześladowanie? czy miecz?
8.DĄBR.WUL.1973Któż tedy odłączy nas od miłości Chrystusowej? Utrapienie czy ucisk? Głód czy nagość? Niebezpieczeństwo, prześladowanie czy miecz?
9.TYSIĄCL.WYD5Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?
10.BRYTYJKAKtóż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?
11.POZNAŃSKAKtóż nas oddzieli od miłości Chrystusa? Ucisk, udręka czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?
12.WARSZ.PRASKAKtóż tedy zdoła nas oddzielić od miłości Chrystusa: Utrapienie? Ucisk? Prześladowanie? Głód? Brak odzienia? Niebezpieczeństwa lub miecz?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Któż nas oddzieli od miłości Chrystusa? Utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?
14.EIB.BIBLIA.2016Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie? Głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?
15.TOR.NOWE.PRZ.Kto nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz?