« Rzym 8:3 List do Rzymian 8:4 Rzym 8:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby usprawiedliwienie zakonu wypełniło się wnas, którzy nie wedle ciała chodzimy, ale wedle ducha.
2.WUJEK.1923Aby usprawiedliwienie zakonu wypełniło się w nas, którzy nie podług ciała chodzimy, ale według ducha.
3.RAKOW.NTAby ono usprawiedliwienie zakonu wypełniło się w nas, którzy nie wedle ciała chodzimy, ale wedle ducha.
4.GDAŃSKA.1881Aby ona sprawiedliwość zakonu była wypełniona w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według Ducha.
5.GDAŃSKA.2017Aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.
6.JACZEWSKIaby usprawiedliwienie, o którem mówiło prawo, dopełniło się w nas, którzy nie wedle ciała, ale wedle ducha chodzimy.
7.SYMONaby przykazanie zakonu wypełniło się w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według ducha.
8.DĄBR.WUL.1973Aby w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha, wypełniła się sprawiedliwość Zakonu.
9.TYSIĄCL.WYD5aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.
10.BRYTYJKAAby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha.
11.POZNAŃSKAW ten sposób nakaz Prawa urzeczywistnił się w nas, którzy nie kierujemy się pragnieniami ciała, lecz nakazami Ducha.
12.WARSZ.PRASKAażeby dopełniło się usprawiedliwienie Prawa względem nas, którzy już nie żyjemy według ciała, lecz według ducha.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby sprawiedliwy wyrok Prawa mógł być wypełniony w nas; tych, co żyją nie według cielesnej natury, ale według Ducha.
14.EIB.BIBLIA.2016W ten sposób akt sprawiedliwości Prawa został spełniony w stosunku do nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.
15.TOR.NOWE.PRZ.Aby sprawiedliwa norma Prawa została wypełniona w nas, którzy chodzimy, nie według ciała, ale według Ducha.