« Rzym 8:4 List do Rzymian 8:5 Rzym 8:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo którzy są wedle ciała, (ci) co jest cielesnego rozumieją, lecz którzy wedle ducha (ono) co (jest) duchownego.
2.WUJEK.1923Albowiem którzy są wedle ciała, co jest ciała, rozumieją; lecz którzy są wedle ducha, co jest ducha, rozumieją.
3.RAKOW.NTAbowiem oni którzy wedle ciała są, tym co jest cielesnego bawią się; a którzy wedle ducha, tym co duchownego.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem, którzy są według ciała, o tem myślą, co jest cielesnego; ale którzy są według Ducha, myślą o tem, co jest duchowego.
5.GDAŃSKA.2017Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według Ducha, myślą o tym, co duchowe.
6.JACZEWSKITylko ludzie cielesni idą za skłonnościami ciała; ludzie zaś pełni ducha Bożego skłonnościami temi gardzą.
7.SYMONBo którzy są według ciała, myślą, co cielesne: lecz którzy są według ducha, myślą, co duchowne.
8.DĄBR.WUL.1973Ci bowiem, którzy są według ciała, pojmują, co jest cielesne; ci jednak, którzy są według ducha, rozumieją, co jest duchowe.
9.TYSIĄCL.WYD5Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch.
10.BRYTYJKABo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe.
11.POZNAŃSKACi bowiem, którzy kierują się pragnieniami ciała, pożądają dóbr cielesnych, ci zaś, którzy kierują się nakazami Ducha, pożądają dóbr duchowych.
12.WARSZ.PRASKAAlbowiem ci, którzy żyją według ciała, myślą tak, jak pragnie ciało, ci zaś, którzy żyją według ducha, czują to, co jest z ducha.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo ci, co żyją według cielesnej natury myślą o tych sprawach, które są cielesnej natury; zaś ci, co żyją według Ducha o tych Ducha.
14.EIB.BIBLIA.2016Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne, ci zaś, którzy są według Ducha - tym, co duchowe.
15.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem ci, którzy są według ciała, myślą o tym, co cielesne; ale ci, którzy są według Ducha, myślą o tym, co duchowe.