« Psal 73:8 Księga Psalmów 73:9 Psal 73:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(72:9) Położyli są w niebiosa usta swoja, a język jich chodził jest po ziemi.
2.PS.PUŁAWSKI(72:9) Położyli w niebo usta swa, a język jich chodził po ziemi.
3.WUJEK.1923Podnieśli w niebo usta swoje: a ich język przechodził po ziemi.
4.GDAŃSKA.1881Wystawiają przeciwko niebu usta swe, a język ich krąży po ziemi.
5.GDAŃSKA.2017Zwracają swe usta przeciwko niebu, a ich język krąży po ziemi.
6.PS.BYCZ.1854Wystawiają do-niebios, usta-swoje; a,-język-ich, obchodzi w-około-ziemię.
7.GÖTZE.1937Podnoszą przeciwko niebu usta swoje, a język ich rozwodzi się po ziemi.
8.CYLKOWMiotają na niebo ustami swojemi; a język ich pełza po ziemi.
9.KRUSZYŃSKIPodnoszą usta swe ku niebu, a język ich krąży po ziemi.
10.ASZKENAZY Wstawili swe usta w niebiosy a język ich rozkracza się po ziemi.
11.SZERUDAPodnoszą przeciw niebu swe usta, a język ich pełza po ziemi.
12.TYSIĄCL.WYD1(72:9) Ustami swymi niebo napastują, język ich krąży po ziemi.
13.TYSIĄCL.WYD5Ustami swymi niebo napastują, język ich biega po ziemi.
14.BRYTYJKAPrzeciwko niebu podnoszą gęby swoje, A język ich pełza po ziemi.
15.POZNAŃSKAUsta ku niebu zwracają, a język ich po ziemi się wlecze.
16.WARSZ.PRASKARozdzierają swe usta aż pod niebiosa, a na ziemi język ich dotyka bezkarnie wszystkiego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Swoimi ustami miotają na niebiosa, a ich język pełza po ziemi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITUstami gotowi są pochłonąć niebo, A językiem zawojować ziemię.