« Psal 25:12 Księga Psalmów 25:13 Psal 25:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(24:14) Dusza jego w dobrze przebywać będzie a siemię jego osiędzie ziemię.
2.PS.PUŁAWSKI(24:14) Dusza jego w dobrze przebywać będzie i siemię jego osiędzie ziemię.
3.WUJEK.1923Dusza jego w dobrach przemieszkawać będzie: a nasienie jego odziedziczy ziemię.
4.GDAŃSKA.1881Dusza jego w dobrem przemieszkiwać będzie, a nasienie jego odziedziczy ziemię.
5.GDAŃSKA.2017Jego dusza będzie trwać w szczęściu i jego potomstwo odziedziczy ziemię.
6.PS.BYCZ.1854Dusza-jego, w-dobrodziejstwie, będzie-gościła a,-potómstwo-jego, odziedziczy ziemię.
7.GÖTZE.1937Dusza jego zamieszkiwać będzie w dobrem, a nasienie jego posiadać będzie ziemię.
8.CYLKOWAby dusza jego w szczęściu zamieszkała, a ród jego odziedziczył ziemię.
9.KRUSZYŃSKIDusza jego w dobrem pozostawać będzie, a potomstwo jego odziedziczy ziemię.
10.ASZKENAZY duszę jego sadowisz wśród dobra i jego pokolenie odziedziczy ziemię.
11.SZERUDAOn sam będzie mieszkał w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię.
12.TYSIĄCL.WYD1(24:13) {Nun} Wśród szczęścia będzie przebywał, a jego potomstwo posiądzie ziemię.
13.TYSIĄCL.WYD5{Nun} Dusza jego trwać będzie w szczęściu, a jego potomstwo posiądzie ziemię.
14.BRYTYJKAOn sam będzie przebywał w szczęściu, A potomstwo jego odziedziczy ziemię.
15.POZNAŃSKAżycie upłynie mu w szczęśliwości, a potomstwo jego ziemię posiądzie.
16.WARSZ.PRASKA[Nun] Szczęśliwy będzie w swoim domu, a jego synowie cały kraj posiądą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.by jego dusza zamieszkała w szczęściu, a jego ród odziedziczył ziemię.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJego dusza odpocznie otoczona dobrem, A jego potomstwo odziedziczy ziemię.