« Psal 25:18 Księga Psalmów 25:19 Psal 25:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(24:20) Weźrzy na nieprzyjaciele moje, bo rozpłodzili sie są a zazrością złą nienaźrzeli są mie.
2.PS.PUŁAWSKI(24:20) Weźrzy na niepr❬z❭yjaciele moje, bo są sie rozpłodzili a zazroś❬cią❭ złosną zawidzieli mnie.
3.WUJEK.1923Patrz na nieprzyjacioły moje; boć się rozmnożyli, a nienawiścią niesprawiedliwą nienawidzieli mię.
4.GDAŃSKA.1881Obacz nieprzyjaciół moich, jako się rozmnożyli, a mają mię niesłusznie w nienawiści.
5.GDAŃSKA.2017Popatrz, jak wielu jest moich wrogów i jak strasznie mnie nienawidzą.
6.PS.BYCZ.1854Obacz nieprzyjaciół-moich; bo pomnożyli-się; i-nienawiścią krzywdzącą nienawidzą-mię.
7.GÖTZE.1937Spojrzyj na wrogów moich, że ich tak wielu i jak srogo mnie nienawidzą.
8.CYLKOWSpójrz na nieprzyjaciół moich, bo ich tak wielu, a nienawiścią srogą, nienawidzą mnie.
9.KRUSZYŃSKIWejrzyj na nieprzyjaciół mych, jako się pomnożyli i nienawiść niesłusznie ku mnie żywią.
10.ASZKENAZY Patrz na mych wrogów, że się wzmogli i płoną ku mnie bezecną nienawiścią.
11.SZERUDAPatrz, jak liczni są nieprzyjaciele moi, i jak zawzięcie mnie nienawidzą!
12.TYSIĄCL.WYD1(24:19) Spójrz na mych nieprzyjaciół: bo jest ich wielu i gwałtownie mnie nienawidzą.
13.TYSIĄCL.WYD5Spójrz na mych nieprzyjaciół: jest ich wielu i gwałtownie mnie nienawidzą.
14.BRYTYJKAPatrz, jak liczni są nieprzyjaciele moiI jak zawzięcie mnie nienawidzą!
15.POZNAŃSKAZważ, jak liczni są moi wrogowie i jak gwałtowną nienawiścią pałają ku mnie.
16.WARSZ.PRASKA[Resz] Popatrz, jak liczni są moi wrogowie, i jak wielka jest ich nienawiść do mnie!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Popatrz na moich nieprzyjaciół, bo tak ich wielu i zawzięcie mnie nienawidzą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZobacz, jak wielu mam wrogów, Nienawidzących mnie i zawziętych.