« Psal 25:5 Księga Psalmów 25:6 Psal 25:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(24:6) Wspomień miłosierdzia twoja, Gospodnie, i slutowania twoja, jaż od wieka są.
2.PS.PUŁAWSKI(24:6) Wspomień miłosierdzia twoja, Gospodnie, i slutowania twoja, jaż od wieka są.
3.WUJEK.1923Wspomnij na miłosierdzie twoje, Panie! i na zmiłowania twoje, które są od wieku.
4.GDAŃSKA.1881Wspomnij na litości twoje, Panie! i na miłosierdzia twoje, które są od wieku.
5.GDAŃSKA.2017Pamiętaj o swoim miłosierdziu, PANIE, i o twoich łaskach, które trwają od wieków.
6.PS.BYCZ.1854Pamiętaj politowania-Twe, Panie, i-dobrodziéjstwa-Twoje; ponieważ one, od-wieczności są.
7.GÖTZE.1937Wspomnij, Panie, o zmiłowaniu Twojem i o dobrotliwości Twojej, które są odwieczne.
8.CYLKOWWspomnij na miłosierdzie Twoje Boże, i na łaskę Twoję, bo odwieczne są.
9.KRUSZYŃSKIWspomnij na litości Twoje, Panie! i na miłosierdzia Twe, które są od wieków.
10.ASZKENAZY Wspomnij Jehowo na miłosierdzie Twe i na Twe łaski miłościwe, jako że są one od niepamiętnych czasów.
11.SZERUDAPomnij o miłosierdziu swoim, Panie, i o łasce swojej, bo są od wieków!
12.TYSIĄCL.WYD1(24:6) {Zain} Wspomnij na zmiłowania Twe, Panie, na miłosierdzie Twoje, które trwa od wieków.
13.TYSIĄCL.WYD5{Zain} Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków.
14.BRYTYJKAPamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, Gdyż są one od wieków!
15.POZNAŃSKApomnij, o Jahwe, na swe miłosierdzie i na swoje łaski, są bowiem odwieczne!
16.WARSZ.PRASKA[Zain] Racz nie zapomnieć o Twym miłosierdziu, Panie, oraz o dziełach łaskawości Twojej, które trwają od wieków.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wspomnij na Twoje miłosierdzie, WIEKUISTY, oraz na Twoją łaskę, ponieważ są odwieczne.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPANIE, pamiętaj o swym miłosierdziu Oraz o swej łasce, gdyż trwają od wieków.