« Łuk 1:41 Ewangelia Łukasza 1:42 Łuk 1:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:38) I krzyknęła głosem wie[l]kim, i rzekła: Błogosławona ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego.
2.WUJEK.1923I zawołała głosem wielkim i rzekła: Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twego.
3.RAKOW.NTI zawołała głosem wielkim, i rzekła: Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twego!
4.GDAŃSKA.1881I zawołała głosem wielkim, i rzekła: Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twego!
5.GDAŃSKA.2017I zawołała donośnym głosem: Błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony jest owoc twego łona.
6.SZCZEPAŃSKIi zawołała głosem wielkim, mówiąc: Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławion owoc żywota twego!
7.BIESZK.ŁUK.1931i zawołała głosem wielkim: „Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota twego!
8.GRZYM1936zawołała głośno: Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego.
9.DĄBR.WUL.1973i zawołała głosem wielkim, mówiąc: Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego.
10.DĄBR.GR.1961i zawołała głosem wielkim, mówiąc: Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego.
11.TYSIĄCL.WYD5Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
12.BRYTYJKAI zawołała donośnym głosem i rzekła: Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego.
13.POZNAŃSKAi zawołała głośno: - Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc twojego łona!
14.WARSZ.PRASKAJesteś błogosławiona wśród niewiast, błogosławiony także owoc twojego łona.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zawołała też wielkim głosem i powiedziała: Ty jesteś błogosławiona między niewiastami oraz błogosławiony owoc twojego łona.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy wykrzyknęła: Błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony owoc twojego łona!
17.TOR.NOWE.PRZ.I zawołała donośnym głosem, i powiedziała: Błogosławiona jesteś wśród kobiet, i błogosławiony jest owoc twojego łona!