« Łuk 1:67 Ewangelia Łukasza 1:68 Łuk 1:69 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:64) Błogosławiony Pan Bóg Izraelów, iż nawiedził i uczynił okup ludowi swemu.
2.WUJEK.1923Błogosławiony Pan, Bóg Izraelski, iż nawiedził i uczynił odkupienie ludu swego.
3.RAKOW.NTBłogosławiony Pan on Bóg Izraelski, iż nawiedził i uczynił okupienie ludowi swemu,
4.GDAŃSKA.1881Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraelski, iż nawiedził i sprawił odkupienie ludowi swojemu;
5.GDAŃSKA.2017Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud;
6.SZCZEPAŃSKIBłogosławiony Pan Bóg Izraela, iż łaskaw wejrzał i lud swój wybawił.
7.BIESZK.ŁUK.1931„Błogosławiony Pan Bóg Izraela! iż spojrzał łaskawie na lud swój i zgotował mu zbawienie.
8.GRZYM1936Błogosławiony Pan Bóg Izraela, iż nawiedził i odkupił swój naród,
9.DĄBR.WUL.1973Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził i odkupił lud swój.
10.DĄBR.GR.1961Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził i odkupił lud swój.
11.TYSIĄCL.WYD5Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził lud swój i odkupił,
12.BRYTYJKABłogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia,
13.POZNAŃSKANiech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, Albowiem spojrzał na swój lud i odkupił go.
14.WARSZ.PRASKANiech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela za to, że wejrzał na lud swój i wybawił go.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uwielbiony Pan, Bóg Israela, ponieważ spojrzał oraz sprawił wykupienie swojemu ludowi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBłogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził swój lud i przygotował mu okup.
17.TOR.NOWE.PRZ.Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, że nawiedził swój lud i dokonał jego odkupienia,