« Iza 48:22 Księga Izajasza 49:1 Iza 49:2 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPPosłuchajcie, ostrowowie, a pilnie patrzcie, ludzie z daleka: Pan z żywota wezwał mię a z brzucha matki mej wspomionął na me jimię.
2.WUJEK.1923Słuchajcie, wyspy, a pilnujcie narodowie zdaleka! Pan z żywota powołał mię, z żywota matki mojej wspomniał na imię moje.
3.GDAŃSKA.1881Słuchajcie mię wyspy, a narody dalekie pilnujcie! Pan zaraz z żywota wezwał mię, zaraz z żywota matki mojej uczynił wzmiankę imienia mego:
4.GDAŃSKA.2017Słuchajcie mnie, wyspy, a narody dalekie, uważajcie! PAN wezwał mnie od łona, od łona mojej matki wspominał moje imię.
5.CYLKOWSłuchajcie mnie wybrzeża, a uważajcie narody w dali. Wiekuisty z żywota mnie powołał, z łona matki mojej wspomniał na imię moje.
6.TYSIĄCL.WYD5Wyspy, posłuchajcie mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię.
7.BRYTYJKASłuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy, dalekie narody! Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu.
8.POZNAŃSKASłuchajcie mię, kraje zamorskie, i uważajcie, narody dalekie! Jahwe mnie powołał jeszcze w łonie matki, w mej matki wnętrzu nazwał imię moje.
9.WARSZ.PRASKAPosłuchajcie mnie, wyspy, nadstawcie uszu, odległe narody! Pan wezwał mnie już w łonie mojej matki, gdy byłem jeszcze w jej wnętrzu, wezwał mnie po imieniu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słuchajcie mnie, wybrzeża, i uważajcie narody w dali! WIEKUISTY powołał mnie od początku istnienia, w łonie mojej matki wspomniał na moje imię.
11.EIB.BIBLIA.2016Słuchajcie Mnie, wyspy! Uważajcie, narody z daleka! Pan powołał Mnie od poczęcia, wspomniał moje imię już we wnętrzu mej matki.