« Iza 49:11 Księga Izajasza 49:12 Iza 49:13 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPOwa ci z daleka przydą, ❬a owa❭ oni od połnocy a od mor❬za, a❭ ci z ziemie od południa.
2.WUJEK.1923Oto ci zdaleka przyjdą, a oto oni z północy i od morza, a ci z ziemie od południa.
3.GDAŃSKA.1881Oto ci z daleka przyjdą, a oto drudzy od północy i od morza, a drudzy z ziemi Synim.
4.GDAŃSKA.2017Oto ci przyjdą z daleka, drudzy z północy i od strony morza, a jeszcze inni z ziemi Sinim.
5.CYLKOWOto ci zdaleka nadejdą, a oto inni od północy i od morza, a owi z ziemi Synym.
6.TYSIĄCL.WYD5Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z północy i z zachodu, a inni z krainy Sinitów.
7.BRYTYJKAI tak jedni będą przychodzić ze Wschodu, a drudzy z Północy i z Zachodu, a jeszcze inni z kraju Synitów.
8.POZNAŃSKAOto jedni przybędą z daleka, a drudzy z północy i od strony morza, a jeszcze inni aż z krainy Sinim.
9.WARSZ.PRASKAJedni przybywają z daleka, inni zaś z północy i z Zachodu, a jeszcze inni z kraju Sinitów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto nadejdą ci z daleka, i oto inni z północy, od morza, a tamci z ziemi Synym.
11.EIB.BIBLIA.2016Wówczas jedni przybędą z daleka, drudzy z północy i z zachodu, a jeszcze inni z ziemi Synitów.