« Iza 49:3 Księga Izajasza 49:4 Iza 49:5 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPA jaciem rzekł: Na proznociem robił, przez przyczyny, a marnie siłę mą jeśm strawił, przeto sąd moj z Panem a działo me z Bogiem mym.
2.WUJEK.1923A jam rzekł: Próżnom pracował, bez przyczyny, i po próżnicy strawiłem siłę moje: przetóż sąd mój z Panem, a sprawa moja z Bogiem moim.
3.GDAŃSKA.1881A Jam rzekł: Nadarmom pracował, próżnom i daremnie zniszczył siłę moję; wszakże sąd mój jest u Pana, a praca moja u Boga mego.
4.GDAŃSKA.2017A ja powiedziałem: Na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. A jednak mój sąd jest u PANA i moje dzieło – u mojego Boga.
5.CYLKOWA jam mniemał: Daremnie się trudziłem, na próżno i na marno siłę moję trawiłem. Lecz prawo moje u Wiekuistego, a wysługa moja u Boga mojego.
6.TYSIĄCL.WYD5Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego.
7.BRYTYJKALecz ja pomyślałem: Na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga.
8.POZNAŃSKAJa zaś mniemałem: Trud mój daremny, na próżno, bez pożytku trawiłem swe siły. A jednak moje prawo jest u Jahwe i moja wysługa - u Boga mojego.
9.WARSZ.PRASKAKiedy więc powtarzałem sobie, żem się próżno trudził i że bez potrzeby zużywałem siły, to nawet wtedy imię moje było u Pana i zapłata u Boga mojego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ja sądziłem: Daremnie się trudziłem, na próżno i na darmo trawiłem moja siłę. Lecz mój sąd jest u WIEKUISTEGO, moja odpłata u mojego Boga.
11.EIB.BIBLIA.2016A ja pomyślałem: Daremnie się trudziłem, niepotrzebnie zużyłem swą siłę, jednak PAN mnie docenił, mój Bóg dał mi zapłatę.