« Iza 49:7 Księga Izajasza 49:8 Iza 49:9 » 

1.ZOFII.UWSP.IJPToć mowi Pan: ❬W❭ czasu wdzięcznem usłyszałem cię a w dzień zb❬awie❭nia pomogłem Tobie, a cho❬owa❭łem cię, a dałem cię w śl❬ub❭ luda mego, aby wzbudził ❬ziemię❭ a włodał dziedzicstwem ❬rozpę❭dzonym,
2.WUJEK.1923To mówi Pan: Czasu upodobanego wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia ratowałem cię; i zachowałem cię a dałem cię za przymierze ludowi, abyś wzbudził ziemię a osiadł dziedzictwa rozproszone.
3.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Czasu przyjemnego wysłucham cię, a w dzień zbawienia poratuję cię; nadto strzedz cię będę, i dam cię za przymierze ludowi, abyś utwierdził ziemię, a podał w osiadłość dziedzictwa spustoszałe;
4.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Będę cię strzegł i ustanowię cię przymierzem dla ludu, abyś utwierdził ziemię i rozdzielił opustoszałe dziedzictwa;
5.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: W chwili łaski wysłucham cię, i ustanowię cię na sprzymierzenie się ludów, abyś podźwignął ziemię, abyś osiedlił dziedzictwa spustoszone.
6.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. <A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu>, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa,
7.BRYTYJKATak mówi Pan: W czasie łaski wysłuchałem cię i w dniu zbawienia pomogłem ci; stworzyłem cię i ustanowiłem cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął kraj, porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną,
8.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - W czas zmiłowania wysłucham ciebie, a w dzień zbawienia będę cię wspierał. Ukształtowałem cię i uczyniłem przymierzem narodu, aby przywrócić ład ziemi i opustoszałe dziedzictwa rozdzielić,
9.WARSZ.PRASKAA oto, co mówi Pan: Gdy dni pomyślne przyjdą, wysłucham cię, gdy przyjdzie czas zbawienia, wspomogę cię. (To Ja cię ukształtowałem i przeznaczyłem, byś stał się przymierzem dla całego ludu). Ja znów wydźwignę kraj ten z poniżenia i zwrócę ci ponownie spustoszone dziedzictwo.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Wysłuchałem cię w przyjemnej chwili, a w dzień zbawienia przyjdę ci z pomocą; będę cię strzegł i dam cię za przymierze ludowi, abyś podźwignął ziemię i zasiedlił spustoszone dziedzictwa.
11.EIB.BIBLIA.2016Tak mówi PAN: W czasie przychylności odpowiedziałem Ci i w dniu zbawienia pomogłem Ci. Będę Cię strzegł i ustanowię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął ziemię, poprzydzielał spustoszone dziedzictwa,