« Przys 30:9 Księga Przysłów 30:10 Przys 30:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie oskarżaj sługi do Pana jego, aby cię snadź nie przeklinał, i upadłbyś.
2.GDAŃSKA.1881Nie podwodź na sługę przed Panem jego, być snać nie złorzeczył, a ty abyś nie zgrzeszył.
3.GDAŃSKA.2017Nie oczerniaj sługi przed jego panem, aby ci nie złorzeczył i byś nie okazał się winny.
4.KRAMSTUCKNie spotwarzaj sługi przed jego panem, aby ciebie nie przeklinał, a ty byś zawinił.
5.CYLKOWNie spotwarzaj sługi przed panem jego, aby cię nie przeklął, a ty za to odpokutował.
6.TYSIĄCL.WYD5Nie oczerniaj sługi przed panem, by cię nie przeklął i poniósłbyś karę.
7.BRYTYJKANie oczerniaj sługi przed jego panem, aby ci nie złorzeczył i byś ty nie poniósł kary!
8.POZNAŃSKANie oczerniaj sługi przed jego panem, aby cię nie przeklinał i byś nie musiał ponieść kary!
9.WARSZ.PRASKANie oczerniaj sługi przed panem jego, bo cię przeklnie i będziesz pokutował.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie spotwarzaj sługi przed jego panem, by cię ów sługa nie przeklął, a ty byś za to pokutował.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNie oczerniaj sługi przed jego panem, aby cię nie przeklinał i abyś nie poniósł kary!