« Przys 30:14 Księga Przysłów 30:15 Przys 30:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pijawka ma dwie córki mówiące: Przynieś, przynieś. Trzy rzeczy są nie nasycone, a czwarta, która nigdy nie rzecze: Dosyć.
2.GDAŃSKA.1881Pijawka ma dwie córki, które mówią: Przynieś, przynieś.Trzy rzeczy są, które nie bywają nasycone, owszem cztery, które nie mówią: Dosyć.
3.GDAŃSKA.2017Pijawka ma dwie córki, które mówią: Daj, daj. Trzy są rzeczy, które nie mogą się nasycić; cztery, które nie mówią: Dość.
4.KRAMSTUCKPrzez Alukę. Dwie niewiasty - Dawaj! Dawaj! Trzy - nie bywają nasycone, cztery - nie wyrzekną: to majątek!
5.CYLKOWOd Aluki. Dwie niewiasty: dawaj, dawaj! trzy - nie mogą być nasycone, cztery - nie powiedzą nigdy: dosyć!
6.TYSIĄCL.WYD5Pijawka ma dwie córki: Daj! Daj! Trzy rzeczy są nigdy nie syte, cztery nie mówią: Dość.
7.BRYTYJKAPijawka ma dwie córki, którym na imię: Daj! Daj! Trzy są rzeczy nienasycone, owszem cztery, które nigdy nie powiedzą: Dosyć!
8.POZNAŃSKA(Pijawka ma dwie córki: "daj, daj"). Są trzy [rzeczy] nienasycone, a cztery, które nigdy nie mówią: "dość":
9.WARSZ.PRASKAPijawka ma dwie córki: Dawaj! Dawaj! Są trzy rzeczy nigdy nie nasycone, cztery zaś nigdy „dość” nie mówią:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od Aluki. Dwie niewiasty: Dawaj, dawaj! Trzy – nie mogą być nasycone; cztery – nigdy nie powiedzą: Dosyć!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPijawka ma dwie córki: Daj! i Daj! Trzy rzeczy są nienasycone - cztery nie powiedzą: Dość!